VÍCE BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI | World Challenge

VÍCE BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI

David Wilkerson (1931-2011)March 26, 2019

Bůh právě teď koná nové věci ve své církvi. Toto úžasné dílo Ducha se neděje jen na jednom místě. Děje se po celém světě, ale není potřeba cestovat daleko, abyste ho viděli. Ve skutečnosti mohou být „nové Boží skutky“ velmi blízko, ve vašem sboru.

Bůh dává povstat služebníkům, kteří budou stát na Jeho opravdovém požehnání. Toto požehnání bylo špatně prezentováno a pošpiněno moderní církví, proto ho Pán touží obnovit pro svůj vyvolený lid. Bůh řekl Mojžíšovi, že existuje jen jedna cesta k Jeho požehnání (viz Numeri 6,22-27), všechny ostatní způsoby jsou pro Něj nepřijatelné. Požehnání, které Bůh popsal Mojžíšovi, obsahuje tyto tři věci:

  • „Hospodin tě požehná a ochrání tě“ (Numeri 6,24). To vypovídá o Kristově moci nás zachovat. To je počátek všeho požehnání: vědomí, že jsme stráženi samotným Kristem. Boží lid v posledních časech bude stát na Jeho zaslíbeních, že jim dá nové srdce a vloží do něj bázeň před Hospodinem.
  • „Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv“ (Numeri 6,25). To je popis církve s čistým svědomím, ne pošpiněným. Bůh vám nemůže ukázat svou tvář - slávu jeho milosti - dokud nebudete ukryti v Něm. To ukazuje Boží přízeň, že už nejsme v Božích očích cizinci.
  • „Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ (Numeri 6,26). Zaslíbení větší míry Boží přítomnosti. To je známka nových věcí, které Pán činí: odevzdaný lid, který přijímá dotek Boží lásky a ujištění. Toto blízké setkání je udržuje vydané na modlitbách, kde mohou jasně slyšet Jeho hlas. Během toho se v nich rodí čistá služba Bohu.

Služebníci, kteří trávili čas v Boží přítomnosti, nejsou neklidní. Spočívá na nich pokoj a díky němu odrážejí Kristovu tvář. Jak je úžasné vědět, že můžeme kdykoliv vstupovat do Jeho přítomnosti.

Download PDF