VÍRA, KTERÁ VYKROČÍ | World Challenge

VÍRA, KTERÁ VYKROČÍ

Gary WilkersonOctober 21, 2019

„Jeden muž vznešeného rodu odešel do daleké země, aby přijal království a pak se vrátil.“ (Lukáš 19,12)

Ježíš vypráví podobenství o vznešeném muži, který některým ze svých služebníků svěřil stejný díl peněz, se kterými měli hospodařit, zatímco byl na cestách. Po návratu pán požádal služebníky o vyúčtování a hodnotil, jak byl každý z nich zodpovědný.

První služebník oznámil, že dobře investoval a radoval se ze zisku. „Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.“ (Lukáš 19,16) Ten služebník byl za své moudré hospodaření velkoryse odměněn. Podobně i druhý služebník byl ve svém podnikání úspěšný a také byl pánem patřičně odměněn. Ale třetí služebník, protože se svého pána bál, vsadil na jistotu, svěřené peníze schoval, a byl za špatné hospodaření krutě souzen (viz Lukáš 19,18-26).

To podobenství ukazuje dva typy lidí. Jedni slouží s důvěrou, že Bůh může dělat velké věci, zatímco druzí žijí ve strachu a Boží požadavky a úkoly jsou jim na obtíž.

Člověk, který Bohu nedůvěřuje, se bojí, že jeho dary nebudou pro Boha dostatečně dobré, žije ve strachu a vždy se bojí toho, že bude dělat něco špatně. Je příliš opatrný a umírněný. Takový služebník sice těžce pracuje, aby si zasloužil lásku Otce, ale nemá dost víry, aby vykročil za svou vizí.

Můžeš si vybrat, jak chceš žít. Věřící, který žije vírou, chválí Boha nezávisle na okolnostech. Je naplněn radostí a chválou Ježíše za jeho dobrotu, protože ví, že jeho hříchy jsou smyty. Na druhou stranu je smutné sledovat bojácné křesťany, kteří nejsou dost svobodní na to, aby zcela důvěřovali milujícímu Otci.

Povzbuzuji tě, abys důvěřoval Spasiteli a přijal svobodu, kterou ti dává. On chce, abys žil plný život a dnes tě zve, abys zakotvil v bezpečí víry!

Download PDF