VÍTĚZSTÍ SKRZE BOŽÍ PROSTŘEDKY | World Challenge

VÍTĚZSTÍ SKRZE BOŽÍ PROSTŘEDKY

Carter ConlonJanuary 4, 2020

„Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání Ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci“ (1. Korintským 2,4-5). Pavel byl všechno, jen ne slabý; ve skutečnosti byl vůdcem mezi vůdci. Jednou dokonce zmínil, že neudělal žádné přestoupení proti zákonu (viz Filipským 3,6).

Nechtěl bych poslouchat kazatele, který nemá žádnou osobní zkušenost s Boží mocí. Na Pavla jste se mohli podívat a říci: „Mého srdce se dotýká moc, ale není z této tělesné schránky. Musí být z Ducha, který pracuje uvnitř tohoto muže, který ke mně mluví. Pane, dej, ať to také zažívám!

Buďme jako nová generace Izraelců, která se chystala jít ovládnout zaslíbenou zemi, když předešlá generace zklamala pro svou nevěru. Šli s instrukcemi, které Bůh dal Jozuovi: „Pohleď, vydal jsem ti do ruky Jericho i jeho krále s udatnými hrdiny“ (Jozue 6,2). Jozue se toho slova držel, poslechl ho, a vedl děti Izraele do zaslíbené země.

Jsi v pokušení přemýšlet, jak bys prošel všemi věcmi, se kterými zápasíš? Místo toho začni přemýšlet nad vším, co Bůh udělal. A negativní hlasy, které v tobě neprobouzí víru, umřou v duchovní divočině. Dnes přemýšlej nad jeho slovem a pevně mu věř!

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF