VÍTĚZSTVÍ, KTERÉ SE JEVÍ JAKO PORÁŽKA | World Challenge

VÍTĚZSTVÍ, KTERÉ SE JEVÍ JAKO PORÁŽKA

Carter ConlonJanuary 18, 2020

V Božím slově čteme, že v posledních dnech se hřích rozmnoží a vychladne láska mnohých. Můžeme vidět, že se to děje právě dnes. Společnost se řítí do temnoty a láska pomalu chladne. Mnoho křesťanů bude zklamáno, vlastně někteří jsou již dnes skleslí a sklíčení.

V Lukášově evangeliu můžeme číst o tom, jak dva Ježíšovi učedníci „šli do vesnice jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se, jak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k nim přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Něco však bránilo jejich očím, aby ho poznali.“ (Lukáš 24,13-16) Ti dva byli tak pohrouženi do svých úvah ohledně velikonočních událostí v Jeruzalémě, že si nevšimli ani toho, že se k nim na cestě připojil sám Pán.

Když se jich Ježíš zeptal, proč jsou tak sklíčení, odpověděli mu: „velekněží a naši vládci vydali Ježíše k odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali…“ (L 24,20-21). Ježíš už byl vzkříšen, ale oni o tom nevěděli, a tak jeho velké vítězství považovali za porážku. Před takovým jednáním se musíme mít na pozoru. Myslíme si, že známe Boží záměry a ve své hlavě spřádáme představy o tom, jak se celá věc vyvine. Když to pak nedopadne podle našich představ, jsme zklamaní.

Muži, kteří šli do Emaus, byli špatně informovaní, ale doufali. Pak se jim zjevil Pán a v podstatě jim řekl: „Nebudu se vám vnucovat, ale jestli chcete, poodhalím vám Písma a ukážu věci, o kterých jste doposud neměli tušení.“ (viz L 24,27)

Také toužíš po tom, aby ti Bůh otevřel Písma a ukázal své cesty? Pamatuj, že Jeho cesty jsou vyšší než tvoje a to, co na první pohled může vypadat jako neúspěch, je ve skutečnosti vítězstvím! Požádej Pána, stejně jako ti dva učedníci, aby zůstal s tebou a ukázal ti, jak nalézt skutečnou sílu.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF