VÍTĚZSTVÍ NAD ZUŘÍCÍMI BOUŘEMI | World Challenge

VÍTĚZSTVÍ NAD ZUŘÍCÍMI BOUŘEMI

Gary WilkersonFebruary 17, 2020

Víme, že Ježíš pro nás získal vítězství na Kalvárii, když porazil smrt, Satana, a moc hříchu. Zůstává otázka pro věřící: „Co teď? Vím, že Ježíš i pro mne vydobyl vítězství na kříži, ale kde je jeho vítězství v problému, který je zrovna v mém životě?

Když se Ježíš stal tvým Zachráncem, tak z tebe učinil nové stvoření, ale i když tys byl změněn, svět zůstal stejný. A tak jsou zde síly, které se spojují proti tobě — svět, ďábel a dokonce i tvé vlastní tělo bojují proti duchu.

Některé boje jsou vnější, jako útoky na manželství, finance, děti. Jiné boje jsou vnitřní, jako starosti, deprese, úzkost. „Může přežít mé manželství?“ „Přijde někdy moje dítě k Pánu?“ „Jsem vůbec hoden nazývat se křesťanem?“ Všechny ty tlaky nás přivádí do pochybností a zoufalství a způsobují, že se ptáme, jestli je Bůh v tom všem stále přítomen v našich každodenních životech.

Můžeme zaujmout postoj proti Satanovi a namalovat pomyslnou čáru na zem, ale přitom nemusíme vidět žádný pokrok. To je stejné, jako se stalo Izraeli, když čelil Pelištejcům. „Na hoře z jedné strany stáli Pelištejci, na hoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí“ (1. Samuelova 17,3). Saul seřadil všechny své muže, aby zastavili postup Pelištejců, ale zastavilo to nepřítele? Vůbec ne. Ve skutečnosti Pelištejci nasadili svoji nejsilnější zbraň v osobě Goliáše.

Všichni známe příběh Goliáše — obra, který se vysmíval mocným bojovníkům Izraele, kteří byli vystrašeni a styděli se. Satan používá stejnou taktiku i proti nám a zkouší nás zastrašit a zostudit, dokud neřekneme jako David: „Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův“ (1. Sam 17,46-47). I když David neměl ve své ruce žádný meč, jeho gigantický nepřítel neměl šanci, protože boj byl Hospodinův!

Ježíš zvítězil na kříži a tím je tvoje vítězství zajištěno! Bůh bude bojovat za tebe, když mu budeš důvěřovat.

Download PDF