VÍTĚZSTVÍ ZA VÍTĚZSTVÍM | World Challenge

VÍTĚZSTVÍ ZA VÍTĚZSTVÍM

Gary WilkersonOctober 28, 2019

Mnozí křesťané se v životě potýkají s obrovskými překážkami. Může to být ztráta zaměstnání, stresující manželství, nemocný blízký, nebo dítě zápasící s vírou. Nezáleží na tom, jak ty neradostné věci možná vypadají, Bůh koná v životě těch, kdo ho milují a vkládají v něho důvěru.

V Bibli čteme o chudé vdově, která byla v beznadějné situaci. Po smrti svého manžela nebyla schopná splácet dluhy a přišel k ní věřitel. Tehdy věřitelé nezabavovali jen majetek; brali si i děti. Zoufalá vdova požádala o pomoc proroka Elíšu.

„Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elíšovi: ‚Tvůj služebník, můj manžel, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina. A teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky‘“ (2. Královská. 4,1).

Elíša jí mohl říci, aby si zašla do chrámu pro finanční podporu, místo toho však začal jednat. „Co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma?“ (2. Kr 4,2).Elíša jí v podstatě řekl: „Bůh se s tebou může setkat tam, kde jsi, za tvých současných podmínek. Máš-li víru, může rozmnožit i to nejnepatrnější, co vlastníš.“ Měla pouze jeden džbán oleje, ale v reakci na její poslušnost a víru byl olej rozmnožen a její potřeby byly nadmíru uspokojeny k Boží slávě. Vlastně měla neomezenou zásobu oleje a také mocné svědectví pro své sousedy. (Přečti si celý příběh ve 2. Královské 4,1-7).

Hospodin použil neobvyklé prostředky, aby uspokojil potřeby této vdovy. Je tak nádherné, jak Bůh pracuje. Jeho plány bývají obvykle daleko vyšší než naše představy. Jde za hranici našich lidských schopností a poskytuje nám vítězství za vítězstvím.

Ať jsi v jakékoli situaci, kéž tě tvoje víra přivede ke spočinutí ve tvém milujícím Otci. Má k dispozici veškerý nebeský zástup a právě teď ti přináší vítězství!

Download PDF