VĚŘÍŠ V ZÁZRAKY? | World Challenge

VĚŘÍŠ V ZÁZRAKY?

David Wilkerson (1931-2011)January 12, 2021

„Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: ‚Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč hladové, aby nezemdleli na cestě.‘“ (Matouš 15,32)

Myslím, že zde Kristus učedníkům řekl: „Udělám pro lidi více, než že je jen uzdravím. Postarám se také, aby měli dostatek chleba k jídlu. Zajímám se o všechno, co ovlivňuje jejich životy. Potřebujete uvidět, že mám nejen moc, ale také soucit. Pokud mě vidíte pouze jako toho, kdo uzdravuje a dělá zázraky, budete se mě bát. Ale pokud uvidíte, že mám soucit, budete mě milovat a důvěřovat mi.“

Tato zpráva je určena pro každého křesťana, který je na pokraji vyčerpání, přemožen svou současnou situací. Býval jsi věrným služebníkem, živil jsi ostatní a věřil, že Bůh může pro svůj lid udělat cokoli. Přesto máš teď přetrvávající pochybnosti o Boží vůli v současném boji.

Zajímalo by mě, zdali jste už povzbudili slovy víry a naděje někoho, kdo byl v tísni nebo zdánlivě beznadějné situaci. Naléhali jste na něj: „Počkej! Pán je schopen pomoci. Je Bohem, který dělá zázraky, a jeho sliby jsou pravdivé. Neztrácej naději, on odpoví na tvůj pláč“?

„Opravdu věříš v zázraky?“ Tuto otázku mi položil Duch svatý. Odpověděl jsem: „Ano, samozřejmě, Pane. Věřím v každý zázrak, o kterém jsem četl v Písmu.“ Přesto tato odpověď není dobrá. Pánova otázka ve skutečnosti zní: „Věříš, že pro tebe dokážu udělat zázrak?“ A nejen jeden zázrak, ale v každé krizi, v každé situaci, která přijde. Potřebujeme více než starozákonní zázraky, novozákonní zázraky a další zázraky, které se kdy v historii udály. Potřebujeme aktuální zázraky právě pro nás a naši situaci.

Pomysli na obtíž, které čelíš právě teď, na to, co teď nejvíc potřebuješ, nejvíc palčivý problém. Už ses za něj modlil tak dlouho. Opravdu věříš, že jej Pán dokáže vyřešit způsobem, který ty nevymyslíš? Taková víra přikazuje srdci, aby se přestalo rozčilovat a pokládat nekonečný výčet dotazů. Vyzývá tě ke spočinutí v Otcově péči s důvěrou, že vše vykoná svým způsobem a v čase, který zná jen on.

Download PDF