VĚRNOST NAVZDORY SELHÁNÍM | World Challenge

VĚRNOST NAVZDORY SELHÁNÍM

David Wilkerson (1931-2011)December 18, 2019

„Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále.“ (1. Samuelova 16,13)

David se stal mužem zbožným, moudrým a milovaným. „Stalo se, že David měl na všech cestách úspěch a Hospodin byl s ním.“ (1. Sam 18,14) Byl mužem mnohých modliteb, který chválil Pána jako málokdo a velebil Boha písněmi a žalmy. David byl také mužem velké víry. Zabitím obra Goliáše začala jeho cesta velkého válečníka ve službách krále Saula. Duch Boží byl zjevně na něm.

Po nějaké době se Saul na Davida rozhněval a s velkou zuřivostí ho pronásledoval. Davidovi šlo o život, musel uprchnout a skrývat se v jeskyních. Určitě si častokrát říkal: „Pane, jestliže jsem výjimečný, pomazaný a vyvolený, proč mám takové problémy? V tomto těžkém čase udělal David nemoudré rozhodnutí a uprchl do města Gatu, rodiště poraženého obra Goliáše. Protože před tímto krokem nehledal radu od Pána, setkal se tam s narůstajícím nepřátelstvím. Byl zajat a přiveden před krále Akíše, před kterým se dopustil další pošetilosti. Předstíral šílenství v naději, že se tak zachrání ze spárů nepřátel. Bylo to špatné svědectví pro Davidovy muže, ale do určité míry to fungovalo – král Akíš s ním nechtěl mít nic společného.

Přestože David nebyl v tomto období věrný Bohu, Bůh byl stále věrný jemu! Neodepsal Davida. Přestože předstíral šílenství a choval se bláznivě, Boží věčný záměr s ním se naplňoval.

Procházel jsi ve svém životě nějakým „šíleným“ obdobím? Možná ses setkal s naprostým chaosem a vzdal ses se slovy: „Já už to nedávám!“ Jednal jsi tělesně a snažil se předběhnout Boha. Ale Bůh stejně jednal ve tvém zájmu. On vždy pracuje za oponou a zůstává věrný svým zaslíbením a plánům pro tvůj život.

Download PDF