VAŠE SPASENÍ NEBYLO POUHOU ŠANCÍ | World Challenge

VAŠE SPASENÍ NEBYLO POUHOU ŠANCÍ

David Wilkerson (1931-2011)December 16, 2020

„Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši.“ (Efezským 2,4-6)

Jako křesťané věříme ve vzkříšení Ježíše Krista. Je to z lásky, když Duch Boží vyjde do ulic a zasáhne opuštěného hříšníka a změní ho. Dnes žije mnoho lidí na ulici – někteří jsou bez domova, někteří v závislostech, prostitutky – a Ježíš se jich chce dotknout a dát jim nový život – vzkřísit je k životu.

Ve velkých i malých sborech, kde se hlásá evangelium, se hříšníci mění a dostávají nový život v Kristu. Mění se duchovně mrtví lidé, protože v Kristu se vše stává novým: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Korintským 2,17)

Události nachystané Duchem svatým často označujeme jako „setkání s Bohem“. Co způsobilo, že jste poprvé vstoupili do církve? Co jste očekávali, když jste se poprvé zúčastnili bohoslužby? Šli jste s otevřeným srdcem? Doufali jste, že něco pronikne do vaší duše a naplní vás pokojem?

Ať jste byli kdekoli, když jste uslyšeli zprávu o spasení, nestalo se to náhodou. Vedl vás tam milostivý Kristův duch. Ve skutečnosti vás už nějakou dobu měl na zřeteli. Jak nám Bůh říká: „Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás.“ (Jan 15,16)

Náš Pán je svrchovaný. Nehraje si s životy lidí. Dokáže pohnout nebem a zemí, aby dosáhl svých cílů, a umístí vás přesně tam, kde jste, a to jak pro vaši záchranu, tak pro provedení svého plánu ve vašem životě.

Jak úžasné je vědět, že nás miluje natolik, že chce, abychom s ním žili věčně, když odpovíme na jeho volání.

Download PDF