VEN Z JÁMY | World Challenge

VEN Z JÁMY

Gary WilkersonFebruary 12, 2018

Už jste někdy měli pocit jako byste spadli do jámy? Vaší „jámou“ mohou být těžkosti ve vztazích, finanční problémy či nemoc, se kterou jste dlouhou dobu bojovali. Chození v blízkosti Krista vám najednou přijde jako vzdálený sen a vy jste nyní v pokušení spadnout zpět do starých hříšných zvyků nebo nezdravého způsobu života. Hlavu vzhůru! Bůh má mocnou odpověď do vaší situace.

Josefův příběh v Genesis 37 nám vypráví mnoho o jámách. V celém vyprávění o Josefovi v Genesis se neustále opakují dvě slova: sen a jáma. Téměř pokaždé, když měl Josef sen, vedlo to k jámě; poprvé to bylo, když měl sen o panování nad svými bratry. Ve svém mladistvém nadšení jim sdělil svůj sen, ale nevedlo to k dobrému. Tito muži potom tak žárlili, že uvrhli svého mladšího bratra do jámy. Nicméně Bůh si toto použil jako prostředek k urychlení přemístění Josefa do postavení, odkud dosáhl svého královského poslání. Josef byl vyvolený!

Přemýšlejte o neuvěřitelné životní dráze tohoto dospívajícího pastevce. Tento snílek se stal druhým ve vedení tehdejšího největšího impéria. Jeho cesta k naplnění Božího záměru nebyla snadná, ale v jejím průběhu byl ochoten věrně vydržet každou zkoušku na místě, kam ho Bůh strategicky postavil podle svého plánu.

Mnoho věřících se bojí snít ve víře. Raději zůstávají ve své současné jámě, než aby riskovali přesun výš. Vědí, že následovat Boha stojí oběť, kterou předem neznají, a tak se třesou, že by museli platit.

Doporučuji vám, vezměte vážně sen vám daný Bohem. Požádejte Otce, aby změnil váš strach na víru a použil vás navzdory vašim přetrvávajícím obavám. Vaše důvěra ho potěší a vy budete na jeho cestě k velikosti.

Download PDF