VLOŽ SVOU RUKU DO JEHO | World Challenge

VLOŽ SVOU RUKU DO JEHO

Jim CymbalaMarch 6, 2021

Pomáhali jsme vychovávat vnučku, takže byla často u nás, a jednou jsme se spolu procházeli Queensem. Bylo jí asi tak pět nebo šest let a šla kousek před námi. Vtom nějací mladí chuligáni přišli z vedlejší ulice a stáli před námi. Měli plandavé džíny a snažili se vypadat jako tvrďáci. Kleli, strkali se a křičeli na sebe: „Ukaž mi, co máš. Nemáš nic.“

V okamžiku, kdy je moje vnučka uviděla, přistoupila ke mně blíž. Šli jsme dále a blížili jsme se k té skupině rádoby gangsterů, kteří se snažili chovat tvrdě, i když byli prakticky sami ještě dětmi, to ale moje vnučka nevěděla. Přitiskla se ke mně, zatímco se ty děti strkaly, až jedno z nich upadlo.

Vtom se malá dívčí ručka natáhla a hledala mou, dívka se celá třásla. Uchopil jsem ji za ruku — ten okamžik si budu vždy pamatovat —  v tu chvíli byla zase klidná.

Nevzpomínám si na žádný vánoční dárek nebo věci, co mi dala, ale na ten okamžik nikdy nezapomenu, protože důvěra je nesmírně vzácná.

To je to, co Bůh chce i od nás. On nás povzbuzuje, abychom Mu důvěřovali v každém čase, ale zvláště když se něčeho bojíme. „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?“ (Matouš 6,26)

Jak rosteme ve víře? Víra přichází ze slyšení Božího slova. Když Písmo říká „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme“ (Židům 11,1), všimněme si, že je to v přítomném čase. Má to být naše zkušenost v každém okamžiku.

Víra znamená věřit; ale dokonce více než to, znamená to důvěřovat, spoléhat se a opírat se o něco. Ve Starém zákoně David popisuje víru jako „Uteču se k němu a najdu ochranu pod jeho křídly.“ My všichni jsme ve škole víry a Bůh v nás chce rozvinout víru. A to může být důvodem pro to, že dopouští problémy v našich životech, nebo že hned neodpovídá na modlitby – to proto, abychom se mu naučili důvěřovat. To, že mu budeme důvěřovat a spoléhat na Něj, znamená více než cokoli ve světě.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF