VROUCNOST PRO KRISTA | World Challenge

VROUCNOST PRO KRISTA

Nicky CruzJune 1, 2019

„Neboť žít, to je pro mě Kristus a umřít, to je zisk.“ (Filipským 1,21) Každý z nás může žít pro Krista s takovým zápalem, jakým byl naplněn Pavel. Sám, bez vnější pomoci, pod vedením Ducha Svatého, šířil křesťanství v Římské Říši. Nezáleželo mu na tom, zda bude žít nebo zemře, usiloval pouze o šíření Božího království.

Dnešní křesťané vyvinuli klamnou víru — víru bez vlastního nasazení a vydání se. Jsme zaměstnaní ježděním na biblické konference a do center ztišení, hledáním nejvíce výmluvných vykladačů Bible a ženeme se každý týden na biblické studium, abychom si zaplnili hlavy ještě větším množstvím veršů a frází. A zatím milióny trpících lidí po celém světě umírají bez naděje. Jsme povolaní takovým poskytovat pomoc.

Co je oddanost? Jednoduše to znamená bezpodmínečně věnovat sám sebe Pánu a jeho práci. Nehledě na okolnosti, vytrvat v práci, která je před námi. Vyučovat v nedělní škole, ať se děje, co se děje, tak, že se tato skupina mládeže stane pro vás těmi nejdůležitějšími mladými lidmi na světě. Přimlouvat se za ně, a vědět i přes týden, co je zrovna trápí a čím žijí.

Oddanost nezahrnuje pohodlí nebo vrtochy změn emocí. Pravá oddanost je vytrvalá, aby se na ni bylo možné spolehnout. Smutné je, že většina křesťanů ani neví, jak se plně odevzdat Pánu. Jsou příliš v zajetí svého vlastního životního stylu. A příliš mnoho z nich chce být v církvích baveno - ne nasadit se  pro Pána.

Riskujeme, že se s námi stane to, co se sborem v Laodikeji, zmíněném v Zjevení Jana - vlažní, nic nedělající křesťané. „Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.“ (Zj 3;15,16) Popros Pána o obnovení tvého ducha oddanosti, abys byl vřelým služebníkem, jakého on potřebuje.

Nicky Cruz, světově známý evangelista a plodný spisovatel, se obrátil k Ježíši ze života plného násilí a trestné činnosti poté, co se roku 1958 v New Yorku setkal s Davidem Wilkersonem. Příběh jeho dramatického obrácení byl nejprve popsán v knize Davida Wilkersona „Dýka a kříž“ a později v jeho vlastním bestselleru „Utíkej, malý, utíkej“.

Download PDF