VYHÝBÁTE SE SPOLEČENSTVÍ S JEŽÍŠEM? | World Challenge

VYHÝBÁTE SE SPOLEČENSTVÍ S JEŽÍŠEM?

David Wilkerson (1931-2011)January 10, 2020

Jak byste se cítili, kdybyste uvařili skvělé jídlo, pozvali hosty, kteří řekli, že přijdou, a poté, co bylo vše přichystáno a připraveno k servírování, nikdo se neobjevil? Většina z nás by se cítila odmítnuta a zklamána. Přesto se to stalo v podobenství, které Ježíš řekl svým učedníkům v Lukášovi 14.

„Ježíš mu řekl: ‚Jeden člověk pořádal velikou večeři a pozval mnohé.‘“ (Lukáš 14,16). Příběh dále vypráví, že když bylo vše připraveno, vyšel služebník toho člověka, aby přivolal lidi. Ale místo toho, aby se dychtivě zúčastnili akce, měli všichni omluvu a odmítli přijít.

Toto podobenství je důležité, protože Ježíš je hostitelem, hostina, o které se mluví, je evangelium a prostřený stůl je kříž. Ježíšovo pozvání je pro všechny: „Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.“ (Matouš 11,28)

Jednoduše řečeno, náš Pán nás vyzývá k intimitě s ním. Byli jsme vyzváni, abychom přišli do jeho přítomnosti, abychom s ním večeřeli, abychom ho poznali, radovali se z jeho společnosti. Říká: „Pojď a najdeš prostřený stůl. Všechno je připraveno. Ve mně naleznete plné uspokojení.“

Opravdu, veškerý náš hlad - vše, co souvisí se svatostí a zbožností, je naplněno v Ježíši. „Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí.“ (2. Petrův 1,3). Stůl je prostřen. Večeře je připravena!

Mnoho věřících hledá všechny možné důvody, jak se vyhnout bližšímu společenství s Ježíšem. Během týdne mají dostatek času, aby neustále dělali něco pro svou rodinu. Mohou to být jejich děti, obchodní zájmy nebo touha po kariéře. Seznam pokračuje. Ale když přijde čas na věci Pána, zbývá málo času. To je nebezpečný způsob života.

Jako ti, kdo Ježíše milují opravdově, chraňte si svůj čas s ním. Považujte za narušení vše, co vás okrádá o drahocenný čas v Ježíšově přítomnosti.

Download PDF