VYHNOUT SE HŘÍCHU POCHYBNOSTI | World Challenge

VYHNOUT SE HŘÍCHU POCHYBNOSTI

David Wilkerson (1931-2011)January 24, 2020

Asaf byl hlavním zpěvákem a vedoucím sborových zpěváků krále Davida; je mu přisuzováno i autorství jedenácti Žalmů. Byl velmi blízkým přítelem Davida a miloval Boha. Přesto navzdory jeho povolání a obrovskému požehnání Asaf vyznal: „Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty“ (Žalm 73,2).

Z Bible víme, že Asaf byl muž čistého srdce, který věřil, že Bůh je dobrý. Ve skutečnosti začal svoji rozmluvu tím, že řekl: „Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce!“ (Ž 73,1)

Přesto se v následujícím verši přiznává, že téměř sklouzl. Proč? Asaf píše, že viděl hříšné kolem sebe prospívat, i když zanedbávali Boží přikázání, a tak se klidně mohl divit, proč Bůh nezasáhne.

Divil ses někdy, proč se požehnání vrchovatě plní na lidech, kteří žijí obojaké životy? Možná jsi viděl, jak bezbožný spolupracovník byl odměněn místo tebe nebo neobrácený soused bohatne, zatímco ty počítáš, abys vyšel.

Může být velmi lehké pro trpící křesťany sklouznout do těžkého hříchu — hříchu pochybnosti. Mohou si myslet: „Žil jsem správně, ale všechna má přísnost a pilné studium Božího slova, moje chvála a uctívání byly marné. Navzdory všemu co dělám, stále trpím.“

Milovaní, tehdy musíte být opatrní. Když na vás přijde zkouška, když truchlíte nebo jste znechuceni, potřebujete střežit své srdce před uklouznutím do pochybností. Nenechte otřást svojí vírou nebo přesvědčením. Bůh je stále na trůnu. Odvraťte svoje oči od trápení a upřete je na samotného Pána. Bůh vám pomůže jej milovat a nikdy nesklouznout do nevěry.

Asaf viděl, že téměř sklouzl, ale stále prohlašoval: „V Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech“ (Ž 73,28). A ty můžeš dělat to stejné!

Download PDF