VYPOŘÁDAT SE S POCITY ZKLAMÁNÍ Z BOHA | World Challenge

VYPOŘÁDAT SE S POCITY ZKLAMÁNÍ Z BOHA

Gary WilkersonJune 22, 2020

„Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mne ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka; neboť jemu Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“ (Jan 6, 26–27)

Ježíš právě zázračně nakrmil tisíce, bylo to úžasné a vzrušující. Lidé byli dychtiví následovat tohoto divy konajícího Mesiáše - dokud je nevyzval k tomu, co skutečně měli hledat. Pak se jejich obrovský obdiv obrátil v opovržení, otočili se a po houfech odcházeli pryč.

Otázka, které každý křesťan čelí na počátku cesty s Pánem, zní: „Kdo má na starosti můj život, já nebo Ježíš?“ Dovolujeme Bohu, aby úplně vedl naše životy, nebo se snažíme sami určovat, co Bůh od nás chce?

Lidé v této scéně chtěli kvapně Krista následovat, ale také stejně rychle ho odmítli. Ježíš věděl, že se to stane, a proto hned po vykonání velkého zázraku tyto zástupy konfrontoval: „Říkám ti pravdu, chceš být se mnou, protože jsem tě nakrmil, ne proto, že jsi viděl zázračné znamení“ (viz Jan 6,26).

Platí dnes totéž i pro nás? Co se stane s naším závazkem víry, pokud se nám nedaří, jak jsme očekávali? Následujeme Ježíše hlavně kvůli tomu, kdo je, nebo kvůli jeho požehnání? Pán se nebude ohýbat před našimi žádostmi, aby nám dal vše, co chceme a kdy to chceme. Jeho touhou je mít s námi vztah - trvalý, dlouhodobý vztah, který přinese trvalé ovoce. Jeho požehnání jsou známkami jeho věrnosti a soucitu.

Když davy začaly odcházet, Kristus se obrátil k dvanácti učedníkům a zeptal se jich: „I vy chcete odejít?“ (J 6,67). To je dnes otázka pro každého zraněného křesťana - každého, jehož modlitba nebyla zodpovězena tak, jak by chtěl; jinými slovy, pro každého, kdo je zklamán Bohem. V takových časech jsme všichni v pokušení vzdát se a odvrátit se.

Chvála Bohu, náš závazek víry není založen na tom, co nám Bůh dává, ale na našem vztahu s ním a jak jej poznáváme, že je: soucitný, milosrdný a věrný. A nejlepší ze všeho je, že tento vztah není závislý na našem výkonu, ale na jeho věrnosti. Příteli, drž se své víry! Tvůj nebeský Otec neustále pracuje ve tvůj prospěch.

Download PDF