VYTAŽEN Z JÁMY | World Challenge

VYTAŽEN Z JÁMY

David Wilkerson (1931-2011)March 20, 2020

Nejvíc zničující ďáblův nástroj, kterým útočí po duchovně hladovějících svatých, je odrazování. Vždy to byla proti Bohem vyvoleným lidem oblíbená zbraň nepřítele, a ode dne, kdy jsi to začal myslet s Bohem vážně – rozhodl ses v srdci poznat Ježíše v jeho plnosti – satan hledal způsob, jak tě odradit. Sledoval tě, jak se každý den noříš hlouběji do Božího Slova. Sledoval tě, jak rosteš, měníš se, překonáváš světskost, a jak z tebe Bůh udělal obtížný cíl.

Dnes možná ještě ve shromáždění hlasitě chválíš Boha, ale dávej si pozor na to, co přijde zítra. Satan použije svou nejmocnější zbraň, aby tě aby tě srazil dolů, nemysli si tedy, že jeho útoky jsou něčím nepravděpodobným. Bůh dopustí zkoušku ohněm na všechny své svaté. Petr píše: „Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého“ (1. Petrův 4,12). Boží lidé snášejí zkoušky po staletí.

Když jsi pod útokem, nebudeš mít na modlitbu ani pomyšlení, ale stejně se musíš schovat na tajném místě do Ježíšovy přítomnosti! Nesnaž se modlit, když ses ocitl v zoufalství – to je čas, kdy za tebe bude pracovat Duch Svatý. On tě z té jámy vytáhne!

K Pánovi můžeš být upřímný a říct mu, jak slabý a bezmocný se cítíš. „Pane Ježíši, má duše je prázdná a nemám už žádnou sílu. Přicházím k tobě pro pomoc!“ Pán je v takových chvílích s námi trpělivý. Neočekává od nás, že se začneme vroucně modlit, takže se jen usaď v jeho přítomnosti a důvěřuj Duchu Svatému, že bude v tobě konat to, pro co byl poslán. Nikdy tě neopustí, ale musíš mu ponechat čas, aby svou práci vykonal.“

„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“ (1. Korintským 2,9) Bůh má pro ty, kteří čekají na jeho vůli, skvělá zaslíbení.

Download PDF