VZRUŠUJÍCÍ BUDOUCNOST | World Challenge

VZRUŠUJÍCÍ BUDOUCNOST

Nicky Cruz
February 17, 2018

Současný svět už více nepřijímá víru založenou na tradici a spokojenosti,s tím, jak se vždy budovala církev. Nová generace buď uvidí Boží moc pracovat v životech reálným, hmatatelným způsobem, nebo nebude vidět smysl v našem poselství a nebude mít žádný zájem následovat našeho Spasitele.

Dny zastaralých denominací naplněné vlažnými věřícími skončily. Tito křesťané, pokud ještě nejsou mrtvi a pohřbeni, brzy budou. Je mi líto, že nikdy nebudou prožívat radost ze získávání světa pro Ježíše, že nikdy neuvidí, co On může dokázat skrze ně a v nich, pokud se na to, jako tělo Kristovo otevřou a dovolí mu to.

Ale já jsem neztratil naději, protože jsem viděl budoucnost Kristova těla, a ta je vzrušující. Bůh v tyto dny koná svou práci v srdcích mladých lidí, která je opravdová a dynamická, stejně jako jakákoliv jiná dřívější probuzení v historii. Moje služba mě každý den přivádí do životů dětí z chudých čtvrtí, k nejvíce nedostupným duším naší společnosti. Tyto děti jsou tak tvrdé, rozhněvané a ztracené jako žádná jiná skupina na této zemi. Přesto naše zpráva proniká k jejich srdcím. Hradby padají. Přicházejí ke Kristu ve velkých počtech a jejich nově získaná víra je skutečná a život proměňující.

Mnozí z těchto dětí se stávají našimi nejmocnějšími a nejefektivnějšími evangelisty. Duch Svatý v nich hoří jako pec a podpaluje svatý oheň v jejich duších, který jen čeká, kdy může explodovat a zasáhnout také okolní svět. Bůh úžasným způsobem vylévá svého Ducha na tyto děti a oni obracejí svět okolo sebe vzhůru nohama.

Co by se stalo, kdyby každý věřící v této zemi hořel stejnou vášní a pro stejnou vizi? Co když dovolíme Duchu Božímu vylévat svou moc na naše životy, tak jak to dělá u těchto dětí? Pokud to uděláme, svět už nikdy nebude stejný!

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

Download PDF