ZÁVAZNÉ BOŽÍ SLOVO | World Challenge

ZÁVAZNÉ BOŽÍ SLOVO

David Wilkerson (1931-2011)April 9, 2021

Pán spravuje své stvoření s majestátností a mocí. Jeho zákony řídí celý vesmír – celou přírodu, každý národ i všechny záležitosti lidské. Vládne mořím, planetám, nebeským tělesům a všem jejich pohybům. Bible nám říká: „Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem.“ (Žalm 66,7)

Tento Žalm byl napsán Davidem. V podstatě nám dosvědčuje: „Bože, tvá prohlášení – tvé zákony, nařízení a slova jsou neodvolatelná a naprosto spolehlivá.“ Autor listu Židům to opakuje a znovu vyhlašuje neměnnost Božích slov: „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.“ (Židům 13,8)

Přemýšlejte o tom: Ve vesmíru existují zákony, které bez výjimky určují, jak věci fungují. Podívejte se na zákony, které řídí pohyby Slunce, Měsíce, hvězd a Země. Všechna tato nebeská těla byla stvořena, když Bůh vyslovil slovo, a od té doby jsou ovládány zákony, které také ovlivňují všechno bytí.

Celý Nový zákon nám říká, že ten velký Bůh je náš Otec a slitovává se nad svými dětmi. List Židům říká, že se Pána dotýkají naše pocity slabosti, slyší každý náš výkřik a vnímá každou slzu. Přesto nám bylo také řečeno, že je spravedlivým králem, který soudí podle svého zákona. A jeho Slovo je jeho ústavou, která obsahuje všechny právní vyhlášky, podle nichž spravedlivě vládne. Vše, co existuje, je souzeno podle jeho neměnného Slova.

Jednoduše řečeno, můžeme držet Bibli v rukou a vědět: „Tato kniha mi říká, kdo je Bůh. Popisuje jeho vlastnosti, povahu, sliby a úsudky. Jsou to jeho zákony, z jeho vlastních úst, podle kterých vládne. A je to slovo, kterým se zavázal.“

Každý pozemský soudce je povinen rozhodovat podle stanoveného zákona. Bůh vládne a soudí vše, co je před ním, podle věčného zákona – tím je jeho vlastní Slovo. Když se Pán rozhodne, mluví skrze své živé Slovo – Slovo, kterým se zavázal.

Download PDF