ZA BRANOU | World Challenge

ZA BRANOU

David WilkersonMarch 29, 2016

Abraham udělal velkou zkoušku, když v poslušnosti Bohu nabídl svého syna jako oběť. Ale existuje něco víc než zkoušená víra. Abraham odhlédl od pozemského - tento fakt se potvrdil, když obětoval Izáka. Měl víru, že existuje větší cíl než ten, který mohl vidět. Byl tady člověk, který skutečně žil na světě, ale ne ve světě a svoje občanství měl jinde. 

Teď uvažujme nad tím, co říká o Kristu list Židům: "Proto také Ježíš, aby svou vlastní krví posvětil lid, trpěl venku za branou." (13:12, ČSP) Ježíš trpěl jako outsider - vždy stál mimo formální náboženství a mimo uznávanou společnost. Ježíš byl také "mimo" ve smyslu, že neměl na této zemi ani místo, kde by složil Svoji hlavu. Ježíš to měl takto ve všem. On se vždy díval na nebe. 

Stejně jako náš Spasitel a také jako náš praotec Abraham: "Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí." (13:14) Žijeme a pracujeme na této zemi, ale jsme zde cizinci; náš opravdový domov je v novém Jeruzalémě. Tudíž list Židům naléhá: "Tak tedy vycházejme k němu ven za tábor, nesouce jeho potupu." (13:13) Dokud nejsme také "mimo" tábor - mimo chtění tohoto světa a materialismus - nebudeme tam, kde je náš Ženich.

Bydlím v pěkném domě a jezdím pěkným autem. Ale neustále si dávám pozor na tyto materiální věci, aby nedržely v zajetí moje srdce. Faktem je, že můžeš mít obrovskou víru, ale vůbec netoužit po Kristu. "A kdybych měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem." (1. Kor 13:2)

​Je smutné, že když se dnes dívám kolem sebe, vidím davy věřících křesťanů kteří mají velkou víru, ale nemají žádnou touhu být s Ježíšem. Namísto toho upřeli svoje oči na věci tohoto světa a na to, jak je získat. ​Zjišťuji, že tito lidé nechtějí slyšet o upření zraku na nebe a o oddělení se od světa. Pro ně takové poselství znamená přerušení "dobrého života," kterého si tady užívají. 

Díky Bohu. On má úžasný způsob, jak nás vystrčit ven za bránu. Říká nám v podstatě toto: "Když já mám v plánu oženit vás se svým synem, tak ve vašem životě nemůžete být přitahováni ničím jiným. Chci si být jist, že nedychtíte po něčem nebo někom jiném než po Kristu. Touha být s Kristem má být tvým nejvíce vzrušujícím snem a nejhlubší touhou tvého srdce. 

Download PDF