ZA DNŮ NOÉ | World Challenge

ZA DNŮ NOÉ

David WilkersonJune 8, 2016

Ježíš nám říká, že těsně před Jeho návratem bude společnost stejná, jako byla za dnů Noé (viz Matouš 24:38-39). Povšimněte si, že Ježíš ve svém popisu nezmiňuje jediný hřích. Všichni víme, že není žádným hříchem jíst či pít vhodné nápoje, ani se zasnoubit či vstoupit do manželství. Ani není hříchem kupovat, prodávat, sázet či stavět. Na žádné z těchto věcí není nic špatného a Ježíš tyto činnosti neodsuzuje. Spíše nám tyto každodenní události ukazuje, jako by říkal: „Takový bude život, až se vrátím. Bude to jako každý jiný obyčejný den, kdy lidé neočekávají, že se něco stane.“

Co tedy Ježíš naznačuje těmito běžnými událostmi? Jednoduše řečeno, popisuje lidi, co se rozhodli odmítnout Boží varování o soudu. Vzpomeňte si, že Noe prorokoval své společnosti po dobu sto dvaceti let a varoval před přicházejícím naprostým zničením. Avšak, jak praví Písmo: „Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla“ (Kazatel 8:11).

Přesně to se dnes děje. Probíhá zběsilé nakupování a prodávání, jedení a pití, sázení a stavění. Spousty lidí jsou posedlé po zbohatnutí a nepřipouštějí si žádné negativní poselství brzdící jejich úsilí.

Jedna zbožná žena mi napsala o svém rozhovoru se starší židovkou. Ta, která přežila holocaust, jí pověděla: „Dnešní dění v Americe mi připomíná to, co se dělo v Německu za Hitlerova vzestupu k moci. Veškerá varování byla ignorována. Byla jsem pouze dítě, pamatuji si ale ty okázalé večírky pokračující do noci, i když Hitler začal zatýkat židy a posílat je do plynových komor.

„Pamatuji si, že staří židé říkali: 'Zde se to nemůže stát, ne v této vzdělané a civilizované zemi jakou je Německo.' Jen o pár týdnů později byli ti samí lidé nastrkáni do vagónů jako dobytek a odvezeni do koncentračních táborů. Předtím si mysleli, že prosperita a dobré časy potrvají navždy.“

Znovu se ozývá varovné volání k Pánově Církvi: „Ježíš přijde! Ženich je na cestě. Ozdobte se a buďte připraveni na setkání s Ním. Pozvedněte hlavy, vykoupení je blízko!“ I přesto Ježíš varuje, že lidé budou Jeho volání ignorovat. Půjdou si za svými záležitostmi a nepřipustí si možnost Jeho příchodu, ignorujíce všechna prorocká znamení. Samotná tato předem plánovaná apatie bude znamením, že přichází!

Download PDF