ZAKOŘENĚNI A ZAKOTVENI V LÁSCE | World Challenge

ZAKOŘENĚNI A ZAKOTVENI V LÁSCE

David Wilkerson (1931-2011)November 8, 2019

„Žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás“ (Efezským 5,2). Apoštol Pavel naléhá na Efezské: „Ježíš vás opravdově miluje, žijte jako Bohem milovaní!“

Mnoho křesťanů slyšelo o Boží lásce už v dětství, když zpívali oblíbenou dětskou píseň: „Má Pán Ježíš má mne rád, říká Písmo nastokrát.“ Další možná mají teologické znalosti Boží lásky, protože o ní slyšeli kázání a dokonce se naučili nazpaměť část Písma. Ale nikdy nepochopili do hloubky lásku, kterou k nim má Bůh, ani nezažili pokoj, který přináší do srdce.

„Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a abyste byli zakořeněni a zakotveni v lásce, a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká je šířka a délka a výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží.“ (Efezským 3,17-19)

Zakořenění a zakotvení znamená: „vybudovat hluboké stabilní základy – porozumět a poznat Boží lásku k tobě.“ Jinými slovy, poznání Boží lásky je pro vás základní pravdou, na které všechny ostatní pravdy musí stát!

Bůh chce, abyste se chopili pravdy o jeho lásce a učinili ji základem svého křesťanského života. Chce, abyste vztáhli duchovní ruce a řekli: „Budu se držet té pravdy a přivlastním si ji v životě.“

Kéž ti Duch Svatý pomůže pochopit a přijmout pravdu Kristovy lásky – ještě dnes!

Download PDF