ZJEVENÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ | World Challenge

ZJEVENÍ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

David Wilkerson (1931-2011)October 22, 2019

David uznal velké Boží milosrdenství, když řekl: „Tvou spravedlnost jsem neukryl uvnitř svého srdce, mluvil jsem o tvé věrnosti a spáse, nezatajil jsem tvé milosrdenství a tvou pravdu ve velikém shromáždění.“ (Žalm 40,11)

David byl vděčný Bohu za velkou lásku, protože si byl hluboce vědom svých vlastních selhání. „Dostihly mě mé viny, takže nemohu ani vzhlédnout.“ (Žalm 40,13) Bez ohledu na to, jak zle lidé zhřešili, Boží láska je chce stále zasáhnout. Za tímto účelem poslal svého Syna jako oběť.

„Tvé milosrdenství je lepší než život. Mé rty tě budou oslavovat.“ (Žalm 63,4) Život je krátký! Přesto Boží láska vytrvá navždy. Za miliardu let bude Ježíš k nám stejně něžný a milující jako nyní.

Největší odpovědí na jeho milující laskavost je radostná chvála. Zastavte se a chvíli přemýšlejte: Bůh na vás není naštvaný. Pokud jste připraveni opustit své hříchy, může vám být v tuto chvíli odpuštěno a můžete být obnoveni. Slovo říká, že mezi nás a našeho Pána nemůže přijít nic: žádný hřích, žádná vina, žádné odsuzující myšlenky.

Pokud byste opravdu pochopili, jak něžný je vůči vám - trpělivý, pečující, připraven odpustit a žehnat - nebyli byste schopni se udržet a jásali byste a chválili ho, dokud by vám zbýval hlas!

Milovaní, Ježíš přichází - a my jsme čistí. Jsme připraveni jít. Máte milujícího, něžného otce, který se o vás stará. Zachytil každou slzu, kterou jste kdy prolili. Vidí každou potřebu. Zná každou vaši myšlenku - a miluje vás!

Download PDF