ZJEVENÍ V NEJTEMNĚJŠÍ HODINĚ | World Challenge

ZJEVENÍ V NEJTEMNĚJŠÍ HODINĚ

David Wilkerson (1931-2011)May 14, 2020

Napříč Písmem vidíme, že Bůh rozdává svoji milost během zkoušek skrze zjevení, kterým bychom v dobrých časech nikdy nemohli porozumět. Boží dobrota přichází k lidem v časech problémů, neštěstí, izolace a utrpení. Například učedník Jan byl s Ježíšem v blízkém přátelství po dobu tří let. Byl to čas naprostého odpočinku, pokoje a radosti, přesto v tom čase Jan přijal jen velmi málo zjevení. Poznal Ježíše jen jako Syna člověka. Kdy tedy přijal Jan zjevení Krista ve vší jeho slávě? Stalo se to až poté, co byl odvlečen z Efezu v okovech.

Jan byl poslán na ostrov Patmos, kde byl odsouzen k tvrdé práci. Byl v izolaci, bez rodiny a přátel, kteří by jej mohli potěšit. Jan zažil doslova čas zoufalství, nejhorší dny svého života. A právě tehdy přijal zjevení svého Pána, které se stalo poslední knihou Písma – knihu Zjevení. Uprostřed temné hodiny k němu přišlo světlo Ducha svatého a uviděl Ježíše tak, jak jej nikdy předtím neviděl.

Jan nepřijal toto zjevení, když byl s ostatními apoštoly, nebo v době přítomnosti Ježíše na zemi. Nyní tedy uviděl Jan Krista v celé jeho slávě – Krista, který prohlašuje: „Jsem ten živý, byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Amen. Mám klíče od smrti i hrobu“ (Zjevení 1,18). Toto úžasné zjevení Jana srazilo na kolena, ale Ježíš jej pozvedl a ukázal mu sadu klíčů, které držel v ruce, a ujistil jej: „Neboj se“ (Zj 1,17).

Toto zjevení přichází ke každému, kdo se modlí, ke zraněnému služebníku v čase, kdy to potřebují. Duch svatý říká: „Ježíš má všechny klíče k životu a smrti. Satan si nikdy nemůže přivlastnit tebe nebo kteréhokoliv člena tvé rodiny. Jen Kristus určuje naši věčnou budoucnost. Takže pokud otočí klíčem, pak je pro to důvod a tento důvod zná jen on, Otec a Duch svatý.“

Milovaní, žádejte Pána, abyste byli schopni vidět duchovním zrakem Ježíše, který stojí před vámi a ujišťuje vás: „Důvěřujte mi. Mám všechny klíče a dám pokoj do vašich srdcí.“

Download PDF