ZKLAMÁNÍ V NAŠICH SRDCÍCH | World Challenge

ZKLAMÁNÍ V NAŠICH SRDCÍCH

David Wilkerson (1931-2011)November 14, 2019

Cítíš, že tvému životu něco chybí, i když jsi dostal všechno, co potřebuješ? Je možné, že ses zaměřil na špatný cíl. Setrváváš ve své slabosti, pokušení a selhání – a když se podíváš do svého srdce, jsi zklamán tím, co vidíš.

Bůh nás vyzývá k tomu, abychom přestali být zaměřeni na svá selhání a hřích a místo toho se zaměřili na bohatství, které máme v Kristu. Musíš se dívat na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle (viz Židům 12,2). Když přijde Satan a připomíná ti slabosti tvého srdce, vždy máš právo říct: „Můj Bůh o tom už přece ví, a přesto mě má rád! Dal mi všechno, co potřebuji, získal jsem vítězství a nic mi jej nevezme. Vždyť řekl, „je dokonáno!“

Bůh na nás naléhá: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ (Žd 4,16). Připomeň Bohu, že to On chtěl, abys k Němu přišel. Vezmi jej za slovo a řekni mu ve víře: „Pane Ježíši, zaplav mě svým pokojem, protože jsi mi ho zaslíbil. Vyprošuji pro svou duši pokoj.“

Nemůžeš to v sobě vyřešit sám. Nemůžeš se z toho vyzpívat. Potřebuješ zjevení Boží lásky k tobě a pevně v ní zakořenit. To nespočívá na nějakých pocitech, ale je to zapsáno ve Slově, které Pán řekl: „V mém domě je dostatek chleba a ještě zbývá“ (viz Lukáš 15,17).

Když poprosíš Ducha svatého, aby ti pomohl uchopit tuto pravdu – zakotvit v ní a pevně v ní stát – pak následující dny tvého života budou ty nejlepší, jaké jsi kdy zažil. Můžeš přijít za svým milujícím Otcem a požádat o všechno, co ti patří!

Download PDF