YESU HAJAWAHI KUONDOLEWA ULINZI | World Challenge

YESU HAJAWAHI KUONDOLEWA ULINZI

David Wilkerson (1931-2011)June 2, 2020

"Vita vilitokea mbinguni: Michael na malaika wake walipigana na yule joka; Joka na malaika zake walipigana, lakini hawakuweza kushinda….. Joka kubwa likatupwa nje… akatupwa duniani, na malaika zake wakatupwa pamoja naye” (Ufunuo 12:7-9).

Tuko kwenye vita kati ya nguvu mbili za milele: ukuu na nguvu za Shetani, na Mwana wa pekee wa Mungu, Yesu. Vita hii ilianza mwezi uliopita huko mbinguni na malaika mkuu Michael na jeshi la malaika wanapigana dhidi ya Lusifa na malaika waasi ambao walijiunga nao.

Shetani alipoteza vita na akatupwa duniani na malaika wengine wasiokuwa na waasi (ambaye alikuwa na theluthi ya malaika wote wa mbinguni) naye akaanza vita dhidi ya watu wa Mungu. Aliteua watu walio na pepo kuwa manabii, waalimu, hata watawala wa mataifa, na aliwatuma kwenda kueneza “injili” yake isiyo takatifu. Lakini shetani alikuwa na shida. Hangeweza kushinda waongofu kupitia mafundisho yake au kushawishi mtu yeyote wa injili yake kwa sababu haikuzaa uzima au kutoa amani, furaha au nguvu juu ya utumwa wa dhambi. Kwa hivyo ilibidi aende vitani.

Vita ambavyo Shetani hulipwa kila wakati imekuwa dhidi ya watu wa Mungu, wale wanaoamini na kuhubiri Yesu Kristo kama Bwana. Lakini Mola wetu huwa hajawahi kulindwa. Anajua mwisho tangu mwanzo na alijua mafuriko ya Shetani dhidi ya kanisa yalipaswa kuzuiliwa kabla ya kuwamaliza.

Bwana atangaza: "Jua la Uadilifu litatoka na uponyaji katika mabawa Yake ... Utawakanyaga wabaya, kwa maana yatakuwa majivu chini ya matako ya miguu yako" (Malaki 4:2-3). Wakati kuzimu inaonekana kuwa imeshinda, mbingu zitalia, "Msaada uko njiani. Usiogope! Milango ya kuzimu haitashinda dhidi ya watu wa Mungu. "

Itakuaje siku ambayo watu wabaya watatambua kuwa jina lile ambalo walijaribu kulifuta kabisa sasa linasimama mbele yao kama Jaji wao. Uungu wa Bwana wetu hautabadilika na kila goti litapiga magoti na kila ulimi unakiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana!

Yesu aliwauliza wanafunzi kumi na wawili, "Je! Mnasema mimi ni nani?" na Petro akajibu, "Wewe ndiye Kristo" (Marko 8:29). Jibu letu liwe sawa na la Peter - na hiyo iwe ndio kukiri kwetu mbele ya ulimwengu wote, sasa na hata milele. Yesu ameshinda vita!

Download PDF