Et skrig fra gravene | World Challenge

Et skrig fra gravene

David WilkersonAugust 13, 2012

I Markus 5, havde Jesus netop prædiket i en by ved kysten, og havde sendt folk væk. Nu har han vendt sit blik mod gerasenernes land på søens anden bred. Jeg tror, at så snart Kristus satte kurs mod byen, så skælvede helvede.

Der var en stor gravplads i udkanten af gerasenernes land. Mellem gravede levede en mand, som var besat af 2000 urene ånder. Vi kan overhovedet ikke forestille os, hvor plaget denne dæmonbesatte mand var. Skriften fortæller, at han skreg hele natten, rev sit tøj af og slog sig selv med sten. Han levede som et vilddyr, og ingen kunne hjælpe ham. Satan havde gjort denne plagede mand til sin ejendom.

Men da Satan så Jesus var på vej til gerasenernes land, måtte han have skælvet. Han vidste, at når han stødte på Kristus, ville denne ikke tillade, at den besatte mand fortsat skulle martres af helvede.

I Ånden hørte Jesus den besatte mands skrig.

I gerasenernes land stod folk ikke og ventede på ham. Der ville ikke være nogen masse-helbredelser; og ingen lignelser skulle fortælles. Jesu mission var, at berøre en person, den dæmonbesatte mand. Markus Evangeliet beskriver malende situationen:

" Og da Jesus steg ud af båden, kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne; han var besat af en uren ånd. Han holdt til i gravene, og ikke engang med lænker kunne man holde ham bundet; for han var ofte blevet lagt i fodjern og lænker, men lænkerne havde han revet af sig, og fodjernene havde han sprængt. Ingen var i stand til at tæmme ham; hele tiden, både nat og dag, løb han rundt mellem gravene og på bjergene og råbte og skreg og slog sig selv med sten. Da han på lang afstand fik øje på Jesus, kom han løbende og kastede sig ned for ham og råbte med høj røst: »Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud den Højestes søn! Jeg besværger dig for Guds skyld: Pin mig ikke!« (Mark. 5, 2-7).

Hvorfor sagde manden det? Det er fordi onde ånder bliver pint når de konfronteres med Jesus. De ved, de vil blive lænket og bundet til evig tid!

Jesus svarede dæmonerne direkte: "Du urene ånd, far ud af manden." (Mark. 5, 8). Da forlod de 2000 urene ånder (som kaldte sig selv for "Legion - for vi er mange") den besatte mand. Straks for de i en flok svin, som løb vildt ned ad bjergsiden og ud i søen, hvor de druknede (se 5, 9 og 11-13).

Nu var det en helt anden situation. Manden, som havde været besat og pint så nådesløst nat og dag, sad roligt og ved sine fulde fem foran Jesus. Så læser vi noget forbløffende: "Da Jesus var ved at gå om bord i båden, bad manden, der havde været besat, om lov til at komme med ham." (5, 18).

Denne mand bad Jesus om at komme med ham på missionsrejse. Han ønskede, at være hos Messias, som havde udfriet ham med en mægtig kraft!

Hvilket vidunderligt mirakel Jesus havde udført. Det er en beretning, som tydeligt fortæller os hvilken autoritet Herren har over Mørkets magt, uanset hvor skræmmende den er. Men der er mere i denne beretning til os. Jeg tror, der er et vigtigt budskab indlagt her, som skal styrke Kristi menighed i dag.

Lige nu står vi overfor en lignende dæmonisk undertrykkelse, hvor en hel generation er blevet angrebet af legioner af urene ånder.

I Åbenbaringsbogen taler Bibelen om en flodbølge af ondskab, som kommer væltende fra helvede og ud over jorden. Det vil ske i de sidste dage, når djævelen ved, at hans tid er kort.

Jeg tror, vi ser begyndelsen på det nu. Både de kristne og de ikke-troende spørger, "Hvad er det der sker med vores nation? Der er ingen fornemmelse for hvad der er rigtigt og forkert. Samfundet er gået amok, hvor hver mand har nok i sig selv." Selv nyhedskommentatorer ryster på hovedet det moralske forfald.

Min ven, dette er helvedes værk. Satan og hans horder gør alt hvad de kan, for at slavebinde mennesker i mørke. Vi lever i en tidsalder, hvor man siger, "Alt er tilladt!" Og fjenden udnytter den holdning til at besætte massevis af mennesker.

Som Jesu Kristi menighed må vi være opmærksomme på, at vi er vidne til Satans sidste anslag mod Guds folk. I New York City har der i årevis været fest døgnet rundt, helt uden grænser. Men al den nydelsessyge ender i et fortvivlet skrig. Til slut falder de så langt ned i dybet, at de ikke kan hentes op igen. Alkohol, pot og kokain kræver sin ret i mennesket, som de ikke kan blive fri fra. Det råber på mere og mere, indtil det besætter hele sindet, sjælen og legemet.

Da manden fra gerasenernes land skar sig selv, blev han drevet til at ødelægge sig selv af ånde ånder. Sådan er det også i denne generation. I de tidlige morgentimer kan man høre fortvivlet jamren stige op fra New Yorks gader. Dette er skrigene fra plagede sjæle, som djævelen har besat. På et hvert hospitals skadestue kan man om natten fredag og lørdag, se resultatet af Satans værk: horrible eksempler på selvdestruktion med narko og alkohol; og mislykkede selvmordsforsøg.

Men disse skrig høres ikke kun i byer som New York. I det seneste årti har en plage rullet over Mellemamerika, inklusive landdistrikterne. Laboratorier, hvor de producerer methamfetamin, skyder op over hele nationen. Deres billige narkotikum trælbinder nye afhængige. Satan har nu fundet nye måder, hvorpå han kan besætte mennesker i stor stil.

Massevis lever nu i en grav af selvdestruktion. De bliver chikaneret og plaget af onde ånder. Millioner af hjerter råber i pinsel lige nu. De siger det samme, som manden fra gerasenernes land: "Hvad har (vi) med dig at gøre, Jesus, du Guds Højestes Søn?" (se Markus 5, 7).

Så sikkert som Jesus hørte den besattes klagen, så hører han klageskrigene fra Satans ofre i dag. Vores Barmhjertige Herre vil svare på alle sådanne skrig. Og massevis i denne generation vil blive udfriet ved hans kraft.

Jeg tror, Jesus gav os en illustreret undervisning i hvordan vi skal reagere på skrigene, som strømmer ud fra pinslernes grave i dag.

Disciplene blev oplært på alle de missionsrejser, de var på sammen med Jesus. Når alt kommer til alt, så var de, de mænd som Jesus havde udpeget til at være menighedens grundpiller. Der var mange andre, som også fulgte Jesus tæt. Så da Jesus sejlede med disciplene over søen, så var der sikkert mange andre både, som fulgte med.

Husk på, at disciplene og andre som fulgte Jesus, alle var vidner til konfrontationen i gerasenernes land. Det var som om Jesus sagde til alle kommende generationer: "Hvis I følger mig, vil I blive konfronteret med legioner af onde, forførende ånder. Og den ondskab, som Satan sender over denne verden, vil blive værre og værre. Med denne dæmonbesatte mand vil jeg vise jer, hvordan I skal tjene de, som er bundet og plaget af djævelen. I vil blive mine kar til udfrielsens kraft."

Vi ved ikke, hvordan disse vidner reagerede, da de så denne ynkværdige, plagede mand. Men vi ved hvordan Jesus reagerede. Jeg tror, han havde tårer i sine øjne. Hvor må han have følt med denne mand, som blev pint og plaget så helt ubeskriveligt. Og hvor må han have været vred over at se Satans grusomme hærgen.

Som tiderne bliver værre, vil vi blive vidne til ubeskrivelig ondskab, som langt overgår Sodomas og Gomorras.

Allerede er mange mennesker blevet viklet ind i vrangforestillinger på grund af Satans lokken med nydelse. Dette bedrag vil kun blive værre i den kommende tid. For mange i menigheden vil det se ud som om Helligånden ikke længere holder helvedes vrede tilbage.

Men i denne tid, hvor håbløsheden og lovløsheden vokser, så vil Gud gøre noget mægtigt i sin menighed. Her er hvad jeg ser, Herren vil gøre i den kommende tid.

1. Gud vil minde sit folk om, at de har kraften til at kaste dæmoner ud.

Mange kristne har ladet Satan være uudfordret i deres liv og hjem. De har tilladt ham, at plage dem mentalt og følelsesmæssigt. Men min kære, det er den samme Jesus, som lever i os, som kastede en legion dæmoner ud fra manden på gravpladsen. Denne mirakuløse udfrielse i gerasenernes land, er Kristi budskab til os i dag:

"Frygt ikke Satan og hans mørkets kræfter. Tro ikke, at han sejrer. Jeg har vist dig min autoritet over alle mørkets magter. Nu kalder jeg dig til at stå frem og tale mit ord. Tag autoriteten, jeg har givet dig. Få djævelen til at flygte!"

Sandelig, i Lukas 9, 1-2 gav Jesus sine disciple al magt og autoritet over Satans hær: "Jesus kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge." Intet sted i Skriften står der, at denne autoritet eller kraft er blevet ophævet. Med andre ord, Jesus kalder os til at bruge sin autoritet, til at udfri bundne fanger og sende djævelen på flugt.

Tiden er kommet til at Kristi menighed kommer tilbage til denne tjeneste, som han har overdraget os: "Helbred de syge og uddriv dæmoner."

Fortvivlelsens skrig kommer fra alle verdenshjørner. Og Ånden rører Guds folk til at svare. Lige nu ser jeg, at Jesus lægger en hellig kamp tilbage til sin menighed. Det er et betimeligt arbejde, som der i allerhøjeste grad er behov for, idet jeg forudser, at Helligånden vil sende massevis af frygtsomme, håbløse mennesker til menigheden, som søger hjælp. De har brug for en udfrielse, som kun Jesus kan give dem.

Lige nu hører jeg Ånden sige til Guds folk, at vi skal bruge vores gaver. Vi skal ikke være bange for at bede om helbredelse og udfrielse. Lad alle pastorer, ældste og lægmænd gå ansvarligt fremad i tro. Ifølge Jesus, kan vi forvente, at disse ånde ånder vil fly på hans befaling!

2. I gerasenernes land viste Jesus os, hvordan vi frygtløst skal konfrontere mørkets magter med hans autoritet.

Jesus fordømte ikke manden fra gerasenernes land. Han spurgte ham ikke om hvordan han var blevet så bundet. Der var ingen irettesættelse, ingen spørgsmål. I stedet gjorde Kristus et vidunderligt udfrielsens mirakel for denne plagede mand. Han viste verden hvordan Gud har autoritet over alle mørkets kræfter.

I disse mørke tider siger Kristus til os, "Gå og gør det samme." Så når vi hører hans befaling, så lad os rejse os og gøre udfrielsens værk, som så mange har behov for. De mange mennesker, som er bundet i Satans garn, vil se hvor dyb Guds kærlighed er til dem, når han griber mægtigt ind på deres vegne. Amen!

 

Download PDF