Fremtiden | World Challenge

Fremtiden

David WilkersonApril 1, 2013

Over hele verden er det oftest stillede spørgsmål lige nu: ”Hvad sker der? Der er frygt og panik over alt. Økonomien vakler over hele kloden. Hvordan ser vores fremtid ud?”

Som Jesu efterfølgere ved vi, at det eneste svar vi kan stole på, findes i Guds Ord. Verdens eksperter – økonomerne, politikerne, akademikerne – indrømmer alle, at de er forvirrede. Ingen kan forklare hvorfor bobler brister eller hvordan vi kom fra højkonjunktur til et pludseligt sammenbrud.

Lad mig dele med dig, hvad Bibelen siger om det som kommer. I Skriften har Gud talt klart om, hvad vi skal forvente nu og i fremtiden. Ja, skræmmende ting sker, men de er alle forudsagt i Guds Ord. Disse profetier er ikke til for at skræmme os, men for at bygge et fundament af tillid hos os. Vores Herres Ord til os er det samme i går, i dag og til evig tid. Og selv nu sidder Herren som konge over de nuværende begivenheder.

Vi må begynde med at undersøge, hvad Gud sagde, der ville ske med mennesker og nationer, som vender sig væk fra ham. I 3. Mosebog beskriver Gud skæbnen for de nationer som enten adlyder eller fornægter hans Ord. I al sin væsentlighed er det følgende:

“I skal stole på Herren, jeres Gud, ære mit Ord og holde mine bud. Hvis I gør det, vil jeg velsigne jer, give jer fremgang og sende regn til jeres afgrøder. I vil ikke komme i gæld, tværtimod vil I være i stand til at låne ud til andre. I vil være i sikkerhed for jeres fjender. I vil ikke blive terroriseret eller komme i krig; der vil være fred i landet. Og ingen vil kunne skræmme jer.”

“Men hvis I, jeres folk og jeres nation, nægter at ære mig – hvis I lader hånt om mine bud – så er der disse konsekvenser: Jeg, Herren, vil ydmyge jer og knække jeres stolthed. I vil spilde jeres kræfter, jeres styrke vil være nyttesløs og jeg vil fjerne jeres magt og prestige. Jeres fjender vil sejre over jer og udplyndre jer for alle jeres rigdomme. I vil blive forgældede, ikke långivere. Og pludselig vil I kende til terror og sorg.”

“Se, Herren, Hærskarers Herre, fjerner fra Jerusalem og fra Juda støtte og stav – hver støtte, der er i brød, og hver støtte, der er i vand.” (Es. 3,1).

Alt dette blev først profeteret til Israel, og det skete som Gud havde sagt – men det er stadig en advarsel til alle generationer. Europa, en hel verdensdel, har fjernet Guds navn. De praler af at Den Europæiske Union er sekulær (verdslig). ”Vi har ingen Gud”, siger de. Nu er Amerika på vej til at gøre det samme. Gud bliver lukket ude af vores skoler, retssale og lovgivende forsamling. Nogle steder er det forbudt at bede. Nu vælter de dårlige tider ind over Amerika idet vores finansielle system vakler, og der er ingen løsning i sigte.

Måske siger du, “Hvorfor skal vi mindes om alt det dårlige, som sker?” Vi skal høre det, for Guds folk må se at vågne op! Festen er forbi. Vi skal ikke længere bekymre os om, vi har den nyeste mobiltelefon eller computer. Som pastor ønsker jeg ikke, at nogen skal blive chokerede eller forvirrede når deres verden lige pludselig vendes på hovedet.

Sandheden er, at alle Herrens domme er frelsende. Han er som en mand, hvis alkoholiserede kone har drukket sig i hegnet. Han rusker hende og siger, ”Vågn op.” Når hun ikke reagerer, slår han hende på kinderne og råber, ”Vågn så op. Jeg elsker dig” Hvis det ikke hjælper – når det synes umuligt at få hende til bevidsthed, så rusker han hende hårdt og græder, ”Vågn nu op! Hvis du ikke kommer til dig selv, vil du dø i denne rus.”

Lige nu ryster Gud den menneskehed, som hans Søn døde for at frelse. Men Gud gør det ikke i vrede, men af kærlighed. Han siger, ”Jeg har sendt vægtere til at advare jer. Jeg har sendt profeter til at skære gennem tågen med klar sandhed. Men I har afvist mit Ord hver eneste gang. Nu må jeg virkelig ryste jer for at vække jer fra jeres sløvhed, som fører til ødelæggelse.”

Her er de gode nyheder.

Der er to spor, som menneskeheden befinder sig på i dag. Det ene spor er djævelens vej, som involverer seksuelle afvigelser, griskhed, materialisme, og en tankeløs bedøvelse af sjælen.

Men der er et andet spor, som bevæger sig samtidigt med det første – men det spor øger hastigheden, og overhaler Satans. Bibelen profeterer klart, at midt i kaos og frygt, der hvor boblerne brister og det hele kollapser – vil Gud udgyde sin Ånd. Helligånden blev først udgydt over jorden for 2000 år siden i Jerusalem på pinsedag, og han har været aktiv på jorden siden da, og har herliggjort Jesus gennem århundrede. Han er trofast og han vil også komme over denne generation.

Jeg er overbevist om, at Herren ikke giver op overfor vore unge og overgiver dem til djævelen. Jeg husker dengang ånden blev udgydt over ’Woodstock-generationen”. På den tid gik tusinder af unge mennesker til rockkoncerter og væltede sig i syre, LDS, heroin og alle den tids tilgængelige narkotiske stoffer. Jeg gik til koncerter med et publikum på titusinder for at fortælle om Jesus. Jeg kan huske, jeg så børn i dusinvis, som kollapsede på grund af narko, og jeg tænkte, ”Herre, er der håb for dem?”

Det var i den kaotiske løsagtige tid, at Jesus-bevægelsen opstod. En dyb hunger efter Gud kom over den generation, og hundredtusinder af udflippede unge mennesker omvendte sig til Jesus nærmest fra den ene dag til den anden. Jeg prædikede på Los Angeles Convention Center til møder for titusind unge mennesker af gangen. Der var sygeplejersker til stede for at hjælpe dem, der var narkopåvirkede. Dengang skrev jeg en bog, der hedder, The Jesus Persons Manual, og unge mennesker rev den til sig og gav deres liv til Herren.

Vi er på nippet til en udgydelse af Helligånden, som vil bringe Jesus tilbage i overskrifterne.

Chuck Smith oprettede Calvary Chapel missionen i det sydlige Californien, som tiltrak hundrede af hippier, beachbums og andre fra den tids ungdomskulturer. En talentfuld gruppe musikere, som kaldte sig Love Song, voksede ud af den tjeneste; og talte til åndeligt hungrende unge mennesker gennem sang. Jeg kan huske, at det var tusinder unge mænd og kvinder på strandene, som stod i kø for at blive døbt.

Lige så kraftfulde som disse bevægelser var, så meget større, tror jeg, det vil blive, det som kommer. Større end noget andet i min levetid. Og det vil være verdensomspændende. Vi står på randen til en udgydelse af den Hellige Ånd, som vil bringe Jesus tilbage i overskrifterne. “Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme.” (Ap. Gern. 2, 17).

Når Gud siger, han vil udgyde sin Ånd over “alt kød”, mener han ikke kun menigheden. Ånden gør sig kendt for alle, selv ateister og kommunister – enhver som har stået Gud imod. Hvad sker der når Helligånden falder på alt kød? Han bevæger hjerter og sind. Pludselig er der en forfærdelig følelse af tomhed i folk, som ingen kan gøre noget ved. Grådighed, tilfældig sex, fester – alt dette fører bare til mere utilfredshed. En desperation i sjælen får mange til at indse, at ”noget overnaturligt er i gang.”

Begivenheder i naturen peger mod en sådan overnaturlig rystelse. Tsumani’er, orkaner, jordskælv – alle bringer de en opvågning. Jesus taler om den tid: ”Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes.” (Luk. 21, 25-26).

Helligånden bevæger allerede hjerter.

Over hele verden er der et råb efter forandring. Råbet handler om andet end politik. Det er et råb om noget ægte, noget som slukker sjælens dybe tørst efter fred og tilfredsstillelse. Der er ikke et eneste menneske på denne jord, som kan møde dette behov. Enhver politisk leder vil mislykkes i at sørge for denne tilfredsstillelse. Kun Jesus kan svare på dette råb.

Vi har allerede læst, at de som vender sig til Herren af hele deres hjerte “skal profetere.” (Ap. Gern 2, 17). Her betyder ordet ”profetere” ikke at prædike om, eller forudsige fremtiden. Det taler om en hellig frimodighed for Jesus. Tænk på situationen på pinsedag, hvor den profeti blev opfyldt i den generation: ”Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed.” (4, 31).

Helligånden er en ånd af frimodighed som fremhæver Jesus. Når han er udgydt, herliggør han altid Kristus. Når jeg ser mig omkring i dag, ser jeg masser af kristne, som en gang elskede Jesus, men som ikke længere nævner hans navn. En gang skammede de sig ikke over, at folk vidste, at de fulgte ham. Men med tiden er deres tro blevet kold.

Meget snart vil det blive indlysende for disse lunkne kristne at Gud betyder handling. Alle slags katastrofer stiger i omfang og intensitet, selveste naturen stønner. Naturen råber, ”Vågn op! Gud kalder på jer, ”Kom tilbage til mig.””

Helligånden lover at komme over alle, som beder om at blive fyldt. Lige nu er der tilbagemeldinger fra missioner over hele verden om at dette sker. Især i muslimske lande har folk drømme og syner om Jesus. Snart vil vi se en lignende bevægelse her også. Dine venner, naboer og kolleger vil komme til dig og spørge, ”Sig mig, hvorfor sker alt dette? Jeg ved du er en kristen. Sig mig hvad kommer til at ske.”

Gud vil have nogle dedikerede sønner og døtre, som står rede med svar. ”Jesus kommer. Det eneste sikre sted er i ham.” Det er den profeti, vi skal hæfte os ved nu: Jesus kommer snart! Faktisk har Gud allerede udgydt en frimodighed over sit folk. Han udgyder sin Helligånds ild over sit folk, og bevæger dem til at stå fast og tage stilling uanset hvad det koster.

Hvornår har du sidst sagt til nogen, “Det er min Herre, du håner. Det har du ingen ret til!”? Her taler jeg ikke om en ansigt til ansigt konfrontation, men et forsvar for vores kærlige, frelsende Gud, når han bliver hånet. ”I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro.” (Rom. 13, 11).

Kære kristne ven, gør dette til din bøn, som jeg har gjort det til min: ”Herre, jeg beder om en frisk dåb i din Helligånd. Det skal være slut med at skamme sig over Jesus. Mine naboer, mine venner og mine kolleger skal alle vide det, og jeg vil frimodigt profetere til dem: ”Jesus er Herre. Og han kommer snart!”

 

Download PDF