Kommer der en depression? | World Challenge

Kommer der en depression?

David WilkersonJuly 1, 1980

En 'overlevelses panik' har grebet denne nation. Nogle økonomiske eksperter advarer amerikanerne, og siger, at de skal flygte ud ad byerne, købe et landsted og samle et forråd af konserves og ammunition. De skal lægge guld eller diamanter til side og gøre sig rede til en forfærdelig depression. I dette øjeblik. Et mørke dækker nationen som en ildevarslende sky. Arbejdsløsheden breder sig, og i nogle dele af landet er det næsten lige så slemt som under depressionen i 1930'erne.

Alle de steder jeg kommer, spørger folk mig, "David, hvor er vores nation på vej hen? Er det den økonomiske krise, som du advarede om i din bog, VISIONEN, tilbage i 1973? Skal vi have en ny stor depression? Hører du fra Herren om det her?"

De, som læser mine bøger og andre udgivelser, ved, at jeg advarede om et falsk økonomisk opsving, som ville blive efterfulgt af en alvorlig økonomisk recession — og det blev sagt da mange andre forudsagde et kollaps i 1973. Vi har oplevet et falsk økonomisk opsving, og nu kommer recessionen over hele landet. Dagligt bliver jeg opfordret til at opdatere budskabet fra VISIONEN.

Lad mig begynde med at sige dette: Selvom jeg var en af de første til at advare amerikanerne om et økonomisk uvejr, så var formålet med mine advarsler, at gøre Guds børn opmærksomme på Guds trofasthed i strenge tider. Temaet for mine advarsler har altid været, "Gud har alt under kontrol." Aldrig har jeg foreslået, at folk skulle tage sagen om overlevelse i deres egne hænder.

Tragisk nok, så lever alt for mange kristne i frygt, som om alting var ude af kontrol. De er bekymrede for at tilstrømningen af de fremmede, vil medføre endnu mere arbejdsløshed og at spioner kommer ind sammen med flygtningene. De er bekymrede for om nationen falder fra hinanden — åndeligt, økonomisk og moralsk. De er bekymrede for at økonomien vil kollapse, at anarki bryder ud og gør byerne ubeboelige, at der vil blive fødevaremangel, at inflationen kommer ud af kontrol, at deres børn skal leve i en verden med totalt kaos.

Her er mit budskab om de nuværende begivenheder!

Bibelen siger, "For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed." (2. Tim. 1, 7).

Vil der snart komme en depression? Er dette det økonomiske uvejr, som så mange ministre og økonomer har advaret om? Vil den nuværende recession blive til en dyb og langvarig depression? Eller er dette endnu en kortvarig tilpasning af økonomien?

Jeg aner det ikke! Og det er der heller ingen andre der gør på denne jord. Økonomerne giver os vidt forskellige forudsigelser. Såkaldte 'profeter' sender alle mulige forvirrende advarsler ud. Lad mig opremse nogle stykker af de seneste advarsler, som er sendt til mit kontor af selvudnævnte 'profeter'.

Sidste år skrev hundredvis af bekymrede kristne til mig om en profeti fra en sydafrikansk profetinde, om at det meste af Florida ville blive oversvømmet af en tidevandsbølge. Mange kristne tog ud af Florida på den forudsagte dato, og kaldte det 'ferie' — hvis nu damen havde ret. Florida er her stadigvæk!

For ni måneder siden sendte to oprigtige luthersk-karismatiske herrer en advarsel ud om et kæmpe jordskælv i Chicago — at russerne ville gå i land i New York og invadere landet og så videre og så videre. Jeg er chokeret over antallet af kristne som blev overbevist af disse såkaldte profetier. Chicago er her endnu og russerne har ikke invaderet os.

En 'profet' fra Texas fortalte mig i klare vendinger, at jeg måtte advare nationen om at Jesu genkomst ville blive om eftermiddagen den 7. april 1980. Deadline er passeret, og den gode mand har utvivlsomt travlt med at finde en ny dato.

Forskellige grupper rundt om i nationen forudsiger, at Amerika snart vil rammes af katastrofer — undtagen i særlige 'sikkerhedszoner'. De opfordrer andre kristne til at samles med dem i disse sikkerhedszoner for at redde sig fra jordskælv, hungersnød, bevæbnede fjender og andre frygtelige katastrofer. Selvfølgelig skal du så lige sælge alt du ejer og bringe midlerne med til deres sikkerhedszoner.

Det er så trist, fordi de fleste af de, som prædiker sådanne budskaber, er seriøse — og de mener det godt. Men deres budskaber er ubibelske, og de tager fejl. Nu skal kristne ikke bryde sig om noget frygtsomt budskab, som ikke passer med Guds løfte om at bevare og passe på os når som helst og hvor som helst.

Intet menneske på jorden ved hvordan og hvor Gud vil dømme. Tiderne er i hans hænder. Gud har arbejdet med mig personligt om det at bruge datoer, navne og steder; og når jeg er ulydig mod Gud på det område, så ender jeg med at spekulere, frem for virkelig at profetere. Al sand profeti må give et håb og trøste Guds folk, som lever i tro.

Der er nogen forudsigelser som er i direkte modstrid med Guds Ord. For eksempel kan Californien ikke "Brække af og falde ned i Stillehavet." Uanset hvor kraftigt et jordskælv der må komme på vestkysten, så er grænserne sikre. Bibelen siger,

"Han trak en grænse rundt om vandene, hvor skellet mellem lys og mørke går." (Job, 26, 10).

For mig lyder det som en god aftale indtil denne jord bliver opløst. Bibelen siger også,

"Hvem spærrede havet inde bag porte…og sagde: »Hertil må du komme, ikke længere, her standser dine stolte bølger." (Job 38, 8 og 11).

Hvor bor du? I en jordskælvszone eller måske nær en brudlinje? Bor du i en by, som en dag bliver ramt? Bor du i en forstad, som bliver mere og mere usikker for hver dag der går? Bor du i et overfyldt socialt boligbyggeri, hvor man ikke kan få øje på så meget som et græsstrå eller en ko? Har du intet fødevarelager? Ingen guldbarrer eller mønter du kan gemme mod inflationen? Ingen have du kan dyrke din egen føde i? Intet sted på landet hvor du kan gemme dig? Intet skjul hvis anarkiet bryder ud? Intet at falde tilbage på hvis økonomien kollapser? Intet af leve for hvis du mister dit job? Føler du dig udenfor, når andre praler af deres planer for fremtiden?

Gå ikke i panik! Du har alt du behøver, hvis du vil tro på Herrens løfter om beskyttelse. Alle Guds børn har en stensikker overlevelseskontrakt. Jo mere jeg læser Jesu ord, des mere tror jeg, at han beder om barnlig tillid til ham — til at han passer på os i en hver situation.

Mit råd er, at blive hvor du er og holde op med at lytte til advarsler som ikke er bibelske.

"For Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud." (1. Kor. 14, 33). Paulus nægtede at anvende datoer og tider i forbindelse med profeti. "Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer." (1. Tess. 5, 1). Paulus gik videre og sagde, at Kristus kommer "som en tyv om natten…når vi mindst forventer det."

Jesus advarede også mod at gå i panik når falske profeter går frem i landet. Han sagde, "Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke." (Matt. 24, 26). Kristus advarede os mod at tro på mænd eller kvinder, som påstår at have en hemmelig åbenbaring om hvornår og hvor Kristus vil ramme os med sin dom.

"Frygt ikke den pludselige rædsel, det uvejr, der kommer over ugudelige, men sæt din lid til Herren, han skal vogte din fod for fælden." (Ordspr. 3, 25–26).

Vær ikke afhængig af hvad David Wilkerson fortæller dig om fremtiden. Hvis du er Guds barn, kan du høre lige så godt fra Gud, som jeg kan. Læn dig ikke op ad Jim Baker eller Pat Robertson. Læn dig ikke op ad nogen, som du tror, har profetiens gave til at fortælle dig om fremtiden.

Jeg blev ked af det for nogle år siden, da pastorer fortalte mig, at jeg ødelagde deres byggeplaner med min advarsel i VISIONEN. En skrev til mig og sagde, "Min bestyrelse nedlage veto mod vores kirkebyggeri fordi de tror, at du har forudsagt en stor depression."

Tusinder andre læste VISIONEN og smed den væk i vrede. Problemet var, at de ikke tog sig tid til at læse mit budskab til den kristne bagerst i bogen, om at "Gud har alt under kontrol!"

Der er forretningsmænd fra hele verden, som kontakter mig, inklusive bankrådgivere og industrifolk så langt væk som Japan. Selv jødiske forretningsmænd ønsker mit råd om fremtiden. Jeg giver ikke nogen noget råd! Jeg siger til kristne, "Du kender Herren lige så godt som mig. Gå til ham; Han vil ikke holde dig i uvished. Han vil vise dig hvad du skal gøre, især i forhold til dine egne behov."

Jeg indrømmer, at jeg til tider har taget fejl. Jeg har været for nidkær en gang i mellem, og har ubevidst spekuleret. Ingen af mine bøger er ufejlbarlige. De er ærlige og oprigtige, men de er ikke Evangeliet. Jeg er sikker på at der findes fejl i dem, og ingen kristen skal planlægge sit liv og fremtid på hvad jeg, eller nogen anden pastor siger. Adlyd Ordet, ja. Men på samme tid skal du lære selv at høre fra Gud. At have en "hyrde" til at vejlede dig i forhold til dine fremtidsplaner, er helt ubibelske og meget farligt.

Jeg har ikke noget imod at fortælle dig, hvad jeg tror der sker lige nu. Dette er ikke en inspiration — det er ikke en profeti — det er kun hvad jeg personligt tror, vil ske. Jeg er mindre bekymret for den nuværende økonomiske nedtur end jeg var i 1973. Jeg tror ikke, at dette er den store recession, endnu. Og økonomien kan meget vel vende i slutningen af året. Vi kunne opleve en hurtig ændring og endnu et falsk opsving. Jeg ved det ikke. Det er kun hvad jeg tror — jeg kan være helt forkert på den. Men hvis økonomien vender, så tror jeg, at Guds folk skal være klart advaret af det de ser nu — og anvende det falske opsving til at få orden i tingene. Vi ved hvor hurtigt en depression kan komme over os. Det kan være at Gud fortæller os, at vi skal være opmærksomme på hvor skrøbelige de materielle ting er og at vi må finde tilbage til de virkelige værdier? Også hvis Gud ryster dette land mere end ved en dyb og lang recession, vil alle disse prædikerne med fokus på fremgang og velstand blive til intet. Sådanne pastorer vil møde kritik fra tusinder af desillusionerede kristne, som ikke er beredt på lidelse og svære tider. På en eller anden måde vil Gud tvinge os tilbage til ydmyghed, enkelhed og en iver efter tjeneste.

Hvis du tilbringer tid på dine knæ i dit lønkammer, så er du ikke bekymret for fremtiden. Gud gør vidunderlige ting for de som vender sig til ham med enkel tro og tillidsfuld bøn, og søger vejledning. Han sender en åbenbaring af personlig vejledning. Har du brug for vejledning lige nu? Byggeplaner? Udvidelse af virksomheden? Spørgsmål om det næste skridt du skal tage? Personlige problemer? Gud kan og vil fortælle dig hvad du skal gøre, hvornår du skal gøre det og hvordan du skal gøre det! Han glæder sig over at vise os vej. Gud giver altid specifik vejledning til dem, som er villige til at adlyde ham og som tror, at han er interesseret i alle livets detaljer.

Jeg ved, der er nogen som vil skrive til mig og spørge, "David, hvem skal jeg tro på? Der er så mange modstridende forudsigelser og profetier — og de ser alle ud til at komme fra mænd og kvinder, som tilsyneladende er meget gudfrygtige. Hvem skal man tro?"

Du skal kun tro på det, som Helligånden bekræfter som sandheden i dit eget hjerte, når du prøver det i forhold til Guds Ord og i flittig bøn. Faktisk er det tåbeligt med så mange der forudsiger så mange modstridende ting. Det gør det bare endnu mere vigtigt, at enhver troende er i personlig kontakt med Herren. Den bedende kristne kan lytte til alle disse advarsler, undersøge dem alle og acceptere dem der er noget værd og være upåvirkede af resten. Alle sande budskaber fra Guds trone vil blive bekræftet individuelt til alle bedende kristne.

"Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier." (Ordspr. 3, 5–6).

"Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig." (Salme 32, 8).

"Jeg vil prise Herren, som råder mig, ja, om natten får jeg vejledning i mit indre." (Salme 16, 7).

Uanset hvor utryg verden bliver, kan Guds folk være rolige og bevare glæden, fordi vores Herre har lovet en særlig beskyttelse når der er mest behov for det.

Havde Gud ikke en beredskabsplan for Israels børn under den verdensomspændende hungersnød? Han sendte Josef forud til Egypten, forfremmede ham til statholder, fyldte lagrene med nok korn til at klare hele hungersnøden. Derefter flyttede han sit folk, så de befandt sig i gåafstand fra lagrene og gav dem mad under hele den frygtelige hungerkatastrofe.

Havde Gud ikke en beredskabsplan for Elias? Mens hans nation vaklede under et økonomisk kollaps og fødevaresituationen var dårlig på grund af alvorlig hungersnød — og den onde konge havde fået sat en pris på hans hoved — havde Gud sat sin beredskabsplan for Elias i værk. Han skjulte ham ved en stille bæk og fik fuglene til at samle føde til ham. Denne overlevelsesplan inkluderede også en mystisk krukke, som aldrig løb tør for mel.

Hvad med Noa? Hvilken detaljeret overlevelsesplan Gud havde for ham og hans familie! En ark, hvor hans familie sikkert kunne flyde på vandene over al død og ødelæggelse ved den verdensomspændende oversvømmelse.

Og Lot? Gud sendte engle til personligt at trække ham og hans familie ud af den dømte by, Sodoma. Guds hænder var bundet indtil Lot var sikkert ude af byen. Det handlede om mere end at miste jobbet, mere end kollaps af økonomien, mere end regeringens fald — det var en total tilintetgørelse af hans samfund. Men Lot blev sikkert udfriet.

Paulus afprøvede Guds beredskabsplan igen og igen! Denne apostel led skibbrud, blev jaget af røvere, fængslet, beskyldt for forræderi, eftersøgt af lejemordere — men i alle kriserne havde Gud en beredskabsplan for hans udfrielse. Kun når Gud besluttede, at løbet var kørt, iværksatte han sin sidste beredskabsplan. Han kaldte ham til sin opstandelse.

Vi har også en nødplan for overlevelse — udformet specielt til enhver troende.

Der kan slet ikke være tvivl om det. Gud vil hjælpe os gennem enhver krise. Der findes ikke nogen krise, som Satan kan bringe over Guds folk, som kan få dem til at gå ned med flaget. Ingen depression, ingen hungersnød, intet mistet job, sygdom eller lidelse af nogen art. Gud vil udfri sine børn med en stor og mægtig hånd. Der er ikke en eneste grund til at frygte.

I 1973 skrev jeg følgende i bogen VISIONEN, og det budskab er lige så relevant i dag, som det var dengang. Det er temaet for mine skrivelser og min tjeneste — "Gud har alt under kontrol!" Bibelens budskab til alle sande troende er:

"Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig." (Luk. 21, 28).

Menneskers hjerte svigter dem på grund af frygt over de ting som sker med denne jord. Folk samler sammen, sparer op og gør sig klar til en kommende verdensomspændende recession. Selv inderlige kristne bliver fanget af denne bølge af frygt og uro for fremtiden. Folk er bange for at skuden går ned. Menneskeheden længes efter sikkerhed, og det har ført til en epidemi der går ud på at få fat i huse, jord, penge og sikker indkomst.

Lyder det skræmmende? Er den sandhed truende? En ting er sikker — alt ser ud til at falde fra hinanden, så langt som det naturlige øje kan se. Selv den mest tvivlende person på jorden må indse, hvis han er ærlig overfor sig selv, og indrømme at noget apokalyptisk er i gang i verden.

Sammen med synet om katastrofer, gav Gud mig et særligt budskab om håb for alle troende. Jeg har indtrængende spurgt Gud om alle de ting, jeg så komme. Jeg bad ham om at vise mig, hvordan kristne kunne gøre, det der skal gøres i den begrænsede tid, når så mange forvinder og går i skjul. Hvordan kan de kristne holde frygten ude af hjertet?

Hvordan kan de modtage alle nyhederne og imødese alle disse katastrofer og ulykker uden at blive bange for deres hjem og deres børn? Abdicerer de og overgiver den gamle verden til djævelen og lader ham få sin vilje? Betaler de alle deres regninger og gemmer nogen reserver i banken og prøver at ride stormen af, mens de håber på bedre tider? Køber de en gård eller et stykke land og flygter derud i håb om, at de kan undgå de kommende tragedier? Lader de handlekraften dø og overgiver sig til frygt? Svigter de deres drømme og ambitioner og bliver som eremitter, der leder efter sandheden?

Min ven, hør hvad Helligånden sagde til mig. Kun fem små ord, men så kraftfulde, at de vækkede et herligt nyt håb og tro i mig. Disse fem små ord er: Gud har alt under kontrol.

Det er rigtigt — alt er under kontrol! Du og jeg, og alt hvad der vedrører os, er under hans kontrol. Det er sandt! Uanset hvordan situationen er i denne drukne verden, er det sådan, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. (Rom. 8, 28).

Lad dollaren falde. Lad depression eller recession komme med deres arbejdsløshed og frygt. Lad forurening og inflation komme. Lad der være krige og krigsrygter. Lad samfundet gå i opløsning. Lad menneskeheden komme helt ud på randen af katastrofe. For det sande Guds barn er alt stadig under kontrol! Det er lige meget hvad der sker — intet kan skade dem som hviler i skyggen af Guds mægtige vinger. Den Almægtiges skygge er større end nogen skygge som denne tidsalder kan frembringe. Guds børn behøver ikke frygte noget ondt. Hans børn skal aldrig tigge efter brød, og han vil sørge for ethvert behov lige til sidste minut.

Gud har ikke lovet, at hans børn ikke skulle lide. Han har ikke lovet os, at vi aldrig skulle stå i en situation hvor vi mangler noget. Vi har intet løfte om fred i verden, ro, sikkerhed eller fortsat økonomisk sikkerhed. Vi er blevet lovet fred og sikkerhed af sjæl og sind — den overnaturlige forsyning til hvert sandt behov — og forsikring om at vi aldrig skal tigge om mad. Gud vil hellere have, at vi kommer til det punkt, som apostlen Paulus kom til da han sagde,

"Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det." (1. Tim. 6, 8).

Fremtiden ser ond og ildevarslende ud. Men David sagde i Salmerne, "Jeg frygter intet ondt." (Salme 23, 4). Det er budskabet til de troende i dag. Fremtiden er også under Guds kontrol. Den sidste trængsel, dommen og slaget ved Armageddon står i hans kalender.

Gud, som kontrollere hele himlen og jorden, siger:

"Folkene er som dråber i en spand, de regnes som støv på vægtskåle:

Alle folkene er som intet imod ham, de regnes som intethed og tomhed for ham." (Esajas 40, 15 og 17).

Gud ønsker, at vi skal fortsætte arbejdet til Jesus kommer tilbage. Det betyder helt enkelt, at vi skal arbejde som om enden aldrig vil komme, og alligevel leve som om den kommer i morgen.

Gud tæller stadig hvert et hår på vores hoveder. Han ser stadig hver en spurv, som falder til jorden. Han hører stadig vores begæringer før vi kommer med dem. Han svarer stadig før vi kalder. Han giver stadig til overflod mere end vi kan bede om eller tænke. Så hvorfor være bange?

Beredte kristne, vågn op! Alt er under kontrol, og Gud arbejder! Han frelser, helbreder, døber og ordner sit hus. At frygte er gudsbespotteligt. Vi er befalet at opbygge os selv i Herren, og begynde at synge og glædes, når vi ser den sidste time nærmer sig. Hører jeg nogen spørge, "Men hvordan kan jeg glædes når jeg ser denne gamle forbandede verden falde fra hinanden?" Mit svar er Bibelens svar:

"Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen…Vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning." (Rom. 8, 22–23).

En kvinde med veer skriger måske af smerte, men i sit hjerte glæder hun sig over den nye fødsel.

Guds rige kommer. Satans rige går under. Så den kristne kan med overbevisning sige, Gud har alt under kontrol!

Download PDF