BESKYTTELSE MOD FRAFALD | World Challenge

BESKYTTELSE MOD FRAFALD

David Wilkerson (1931-2011)June 11, 2019

Apostlen Paulus taler om et stort frafald, som skal komme over verden de sidste dage. Men hvad er frafald? Det er "en afvisning af den sandhed, man engang troede på og proklamerede." Det er ganske enkelt: at falde bort fra Guds sandhed. Paulus taler om det kommende frafald: "Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn." (2. Thess. 2:1-3).

Vores åndelige fædre i det Nye Testamente var tjenere, som gav deres liv i forsvar for evangeliet. Fra begyndelsen prædikede disciplene og apostlene hele Guds Ord og proklamerede Kristus som Messias til deres dødsdag. Herren udøste sine gaver og velsignelse over dem, menigheden voksede, og havde fremgang i ånd og sandhed.

Fra rødderne af den første menighed voksede et træ med mange grene, som vi kalder bevægelser, forsamlinger, organisationer og fællesskaber – som for eksempel baptisterne, metodisterne, presbyterianerne, lutheranerne, pinsefolk, de episkopale og andre. De fleste af disse grene blev tændt i brand ved Kristi hellige tjenere, hvoraf nogle døde martyrdøden på grund af deres dedikation til Guds rene, uforfalskede Ord.

Gud hader det lunkne evangelium med halve sandheder, som nu spredes over hele kloden. Jesus kom til en verden, som var fuldstændig frafaldent, og hans komme var en nådeshandling, som ingen havde gjort sig fortjent til. En stor høst af sjæle venter forude i denne moderne tid; og hungrende troende fra alle nationer vil genkende Herrens stemme. Deres opvågnende hjerter vil give dette svar: "Herre, bring mig tilbage til min første kærlighed til dig."

Hvis du har vandret med Mesteren i lang tid, har du måske brug for en påmindelse om, at komme ind i hans nærhed og modtage en fornyelse af din første kærlighed til ham, hvis ikke du skal 'falde fra' og blive en del af det store frafald. Min ven, han venter på at omfavne dig, og bringe dig til et nyt sted sammen med ham.

Download PDF