BESLUT AT STOLE PÅ GUD | World Challenge

BESLUT AT STOLE PÅ GUD

Gary WilkersonOctober 7, 2019

"Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede, han svarer ham fra sin hellige himmel med sin højre hånds frelsende gerninger. Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren vor Guds navn. De andre synker i knæ og falder, men vi rejser os og holder stand." (Salm. 20:7-9.) (Eng. oversættelse: "Men vi stoler på Herren vor Guds navn", o.a.)

Total tillid til Herren kan ændre dit liv! Det kræver tro, at tro på, at Gud altid arbejder for vores sag. Men Ordet siger, at selv dæmonerne tror. (se Jakob 2:19), men deres tro er mere en accept, ikke en frelsende tro. Satan og hans undersåtter er mere opmærksomme på Guds realitet end de fleste mennesker, men dæmonerne er absolut ikke frelst. Den tro som frelser, er den tro som forvandler os.

I vores vandring med Herren kan vi have mange spørgsmål, endog tvivl. Hvorfor tillader Gud lidelse? Hvorfor sker der forfærdelige ting med gode familier? Hvorfor tager Gud så lang tid om at svare på vores bønner? Gud længes efter at gøre et dybere værk i os. Han ønsker, at bringe os videre end til en religion (traditioner, læresætninger) og fylde vore hjerter med en fuldstændig og total tillid til ham.

Når vi fristes til at tvivle, kan vi sige, "Herre, hjælp min vantro. Men indtil min tro bliver større, vælger jeg, at stole på dig." Vi kan til tider tvivle, men det tager Herren altid hånd om. Han åbenbarer sandheden, viser vejen og bekræfter sandheden. Midt i vores kampe, midt i den værste tvivl lægger Gud noget i vore hjerter. Han lader os vide, at han altid er god, og at han altid er til at stole på. Vi kan stole på hans hellighed, hans storhed, hans majestæt, hans kærlighed.

Jeg opfordrer dig til at tage hånd om dine tillids-udfordringer i dag. Din tro bliver måske rystet, men Klippen er det fortsat. Sig til din Far, "Gud, uanset hvad der måtte komme, har jeg besluttet, at jeg vil stole på dig."

Download PDF