Dagligt behov for Kristus | World Challenge

Dagligt behov for Kristus

David Wilkerson (1931-2011)June 19, 2020

Over hele denne nation beder kristne for vækkelse. Mange forventer, at Helligånden falder over deres forsamling og omvender mange mennesker, når Gud bringer syndere ind i deres menigheder. Fordi de har fastet og bedt, føler de, at Gud automatisk vil sende en vækkelse. Men Gud svarer, "Nej, jeg spiller ikke dette spil. I må tage et personligt ansvar for jeres vidnesbyrd om mig. Min Søn må begynde at manifestere sig i jeres liv, så jeg, gennem jer, bliver kendt af jeres familier, venner, naboer og kolleger."

Vækkelse begynder således, når dem omkring dig, ser Jesus i dig. Hvordan kan vi komme dertil, hvor vi bliver en manifestation af sandheden? Hvordan kan vores liv komme til at afspejle Jesu billede, så vi bliver anledning til, at folk kommer til at længes efter Gud?

Svaret kan findes i Ezekiel 44. Da Ezekiel kigger profetisk ind i de sidste dage, ser han to slags præsteskab i kirken. Det ene er levitpræsterne, sadokidernes,  retfærdige præsteskab – sadokiderne var et gudfrygtigt præsteskab, som tjente Israel i kong Davids regeringsperiode. De forblev trofaste  overfor David i gode såvel som dårlige tider. De levede et retfærdigt liv, og fremstod som et eksempel overfor alle andre præster. Desuden var der Elis præsteskab. Eli var en uretfærdig præst, som tillod fordærv i Guds hus. Han var ikke lydig overfor Guds Ord; han var eftergivende overfor synd; doven i forhold til hellighed og hans tjeneste var fordærvet af nydelsessyge og kærlighed til verden.

Vi må blive som sadokiderne, som kom til Guds bord for at tilbede ham: "De skal træde frem for mig og bringe mig fedt og blod, siger Gud Herren." (Ez. 44:15). Fedtet, som Ezekiel taler om her, repræsenterer den bedste del af offeret – og Gud ønsker den bedste del af vores liv.

Blodet, som Ezekiel taler om, repræsenterer et liv, som er overgivet til Gud uden forbehold. Faktisk tjener vi Herren hver gang til forlader os på kraften i Kristi blod i hver en krise og hver en situation. At dække sig under Jesu blod er ikke en engangsforteelse, det er et dagligt behov. Vi kalder på kraften i hans blod hver gang, vi behøver helbredelse, fred i sindet, renselse fra synd, og han svarer os.

Når du gør dette, manifesterer Jesus sig fuldt ud i dit liv. Må du blive fyldt af Helligåndens kraft, så du berører dem omkring dig, så de kommer til at kende Jesu kærlighed. Det vil bringe sand vækkelse.

Download PDF