EN KAMP SOM SKAL KÆMPES | World Challenge

EN KAMP SOM SKAL KÆMPES

Gary WilkersonJune 10, 2019

Jobs Bog indeholder mange spørgsmål, som denne lidende mand stillede til sin himmelske Far, mens han var i sine trængsler. Hvorfor skulle han lide så meget? Hvorfor var hans liv nu meningsløst, når det tidligere havde været så frugtbart og med megen velstand? Hvad var meningen med det hele? Guds svar til Job er kreativt og enestående, idet han svarer med et spørgsmål: "Kan du trække Livjatan op ad havet med en krog? (Job 40:25). I oldtiden var Livjatan et stort søuhyre, et slangelignende monster; og her illustrerer den en kamp af mytiske proportioner.

Gud kalder folk til at kæmpe mod det kaos og den forstyrrelse, som endog har overtaget hele byer. Denne kamp er hård, indædt, og eksisterer fordi ingen Guds mand eller kvinde har rejst sig og sagt, "Dette bør bekæmpes. Vi kan ikke acceptere, at Livjatan kan regere uden modstand."

Bibelen er fyldt med analogier om krig. Gud lover os sejr. Det betyder, at der er noget som skal besejres – og triumf betyder, der er en risiko for nederlag. Men vi må være forberedte til seriøse kampe, og være ordentligt udrustet til det. "Derfor, tag hele Guds rustning på, så I er i stand til at modstå…" (Ef. 6:13).

Måske har du en Livjatan i dit liv. Måske i dit eget hjerte eller sind, eller i din familie. Du tror Gud for et mirakel, men du er træt af kampen, og du ved ikke hvordan du skal sejre. Når du er udmattet, så giv ikke op. Når det bliver blodigt, så giv ikke op. Når du bliver modløs, så giv ikke op. Hvis du bliver slået ned, skal du ikke blive dernede, men rejse dig ved hans styrke." "Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre. (Zak. 4:6).

Herren er mægtig i kamp, og intet mørke eller helvede kan stå op imod ham. Hvilken velsignelse det er, at vide, at Helligånden bor i dig, og at du ikke er alene – så vær stærk i Herren!

Download PDF