ET KLART KALD​ | World Challenge

ET KLART KALD​

Gary Wilkerson
February 19, 2018

"Skønt fri og uafhængig af alle har jeg gjort mig selv til alles tjener for at vinde så mange som muligt." (1. Kor. 9: 19). I dette vers ser vi, hvordan Paulus begynder at forstå sin mission i livet – at vinde sjæle for Jesus Kristus! I vers 16 siger han, "Ve mig, hvis jeg ikke forkynder det" (evangeliet o.a.)

Hvilken forandring der var sket i Paulus' liv! I Apostlenes Gerninger 9 ser vi ham på vejen til Damaskus, i fuld gang med at forfølge som mange kristne som muligt. Hvilken rædselsfuld baggrund han havde. Vi ved, han tog del i Stefanus' martyrium (se Ap. Gern. 7:55-60), og mange historikere mener, at han også var indblandet i andre troendes død. Men da Jesus mirakuløst viste sig for ham, blev han slået af frygt og faldt til jorden. Således begyndte han sin dybe tjeneste for Gud.

Paulus siger i vers 16, "Ve mig, hvis jeg ikke.." Denne kaldelse var en nødvendighed, som var pålagt ham. Og det var nødvendigt for Jesus, at arbejde i hans liv præcis som han gjorde, for at frembringe det i Paulus, som han ønskede.

Uden at vide det, havde Paulus fulgt Gud uden at søge Frelseren. Han havde en kaldelse, men han vidste ikke, hvilken vej han skulle følge, for at komme ind den kaldelse. Du har også et bestemt kald. Jesus kom til dig, søgte dig og fandt dig, lige hvor du var, og reddede dig. Han kommer altid til dem, hvis hjerte søger efter ham.

Da Jesus viste sig for Paulus, omvendte han sig, og få dage senere blev han fyldt med Helligånden. Men der skete mere – han modtog et klart kald. Han vidste, at han skulle prædike evangeliet og vinde sjæle.

Jesus kom og frelste dig, men han kom også for at kalde dig! Du er et udvalgt instrument, som skal bringe hans navn til de ufrelste.

Download PDF