Et Råb Stiger Op | World Challenge

Et Råb Stiger Op

David Wilkerson (1931-2011)August 7, 2019

Gud ønsker at bryde igennem til sit folk. Som Skriften forudsiger, så vil djævelen komme ned med stor vrede, fordi han ved, at hans tid er kort. Lige nu har Guds folk brug for en mægtig udgydelse af Helligånden; en overnaturlig berøring som er endnu større end pinsen. Det skrig, der kaldes på nu, blev hørt på Esajas' tid: "Gid du ville flænge himlen og stige ned, så bjergene rystede foran dig,; intet øre har nogen sinde hørt, intet øje har set en anden Gud end dig, som griber ind for den, der håber på ham. (Es. 63:19 og 64:3).

På pinsedag var 120 disciple forsamlet i Ovensalen. De var kommet sammen som ét legeme af én årsag: at se Jesu løfte gå i opfyldelse: "Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje." (Luk. 24:49). Deres råb var det samme som på Esajas' tid: "Stig ned fra himlen. Lad hele oppositionen – menneskelig og dæmonisk – smelte i din tilstedeværelse, så de fortabte kan blive frelst." Og vi ved, hvad der skete! Helligånden kom ned med synlige flammer over disciplenes hoveder. De kom ud fra salen og var for evigt forandrede, og tusindvis af liv blev forvandlet som et resultat af dette.

Tænk på hvad Gud gjorde i det øjeblik. Over hele jorden lå et tungt mørke, men Guds fokus var på 120 ydmyge, bedende hellige, som var samlet i et lille lejet lokale. Og nu, i dag, er Gud ved at berede et folk, som har besluttet sig på at holde fast i ham. I små menigheder og forsamlinger over hele verden, lyder råbet, som bliver mere og mere intenst: "Gud åbn himlen og kom ned. Send din Hellige Ånd og manifester din tilstedeværelse."

Det eneste disse 120 disciple i Ovensalen kunne klynge sig til, var et løfte fra Jesus om, at han ville komme. Og han kom med en kraft så stor, at den aldrig før var set. Også i dag må vi klynge os til et løfte fra vores Herren. Han lovede alle, som ville følge ham, "Ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer." (Luk. 22:29).

Lige nu hører Herren sit folks råb fra hele verden. Når Helligånden kommer og rører vore hjerter, lad det da også blive vores råb: "Se Jesus kommer. Lad os gå ham i møde!"

Download PDF