Faderens medfølende hjerte | World Challenge

Faderens medfølende hjerte

David WilkersonJanuary 31, 2017

Herren ledte mig til at læse kapitel to i Nehemias' Bog, og jeg så noget, som jeg aldrig før havde set. Dette kapitel indeholder en opmuntrende beretning til alle, som kommer til Herren med et tungt hjerte.

Nehemias var mundskænk for kong Artaxerxes i Persien. Det betød, at han smagte på vinen, inden den blev bragt til kongens bord, for at sikre at vinen ikke var forgiftet.

Nehemias modtog en rapport fra sin bror om at Jerusalem lå i ruiner. Befolkningstallet var dalet, og folket befandt sig i en forfærdelig tilstand; og situationen blev værre for hver dag der gik. Det sønderrev Nehemias' hjerte. Han elskede Judæa og Jerusalem, og sorgen greb ham.

»I kong Artaxerxes' tyvende regeringsår, i måneden nisan, da jeg havde tilsyn med vinen, bar jeg vinen frem og gav kongen den. Jeg havde ikke før set mismodig ud, når jeg stod foran kongen, så kongen spurgte mig: Hvorfor ser du mismodig ud, når du ikke er syg? Det kan kun være, fordi du er ked af det.« Jeg blev meget bange" (Neh. 2, 1-2).

Det skal lige siges, at det var forbudt, at komme ind i kongens nærhed, hvis man var ked af det – især hvis man var embedsmand. Nehemias vidste, at det kunne koste ham livet, og han var meget bange. Men kongen blev fyldt af medfølelse, da han så Nehemias' sorg. Skriften fortæller os, at han gav sin tjener et brev til statholderne, som åbnede det kongelige skatkammer for ham. Og så opfyldte kongen Nehemias' store ønske: tilladelse til at rejse til Jerusalem for at genopbygge templet og bymuren.

Her er pointen i det Herre gjorde mig opmærksom på: Hvis det var muligt for Nehemias, at komme ind til en hedensk konge med et sorgfyldt, tungt ansigtsudtryk, og alligevel finde medfølelse og velsignelse, som ligger langt over hvad man kunne forestille sig; hvor meget mere vil kong Jesus da vise medfølelse og give velsignelser til os, som er hans børn, når vi er kede af det? Ville en hedensk konge vise mere medfølelse end vores Konge, som er medfølelse? Absolut ikke! Faderens hjerte er altid fyldt af medfølelse for sine børn.

Download PDF