At Favne Guds Vilje | World Challenge

At Favne Guds Vilje

David Wilkerson (1931-2011)November 27, 2019

Enhver sand Jesu efterfølger siger, at han ønsker at gøre Guds vilje. Alligevel tænker de fleste kristne på Guds vilje som noget, der er pålagt dem – noget usmageligt og vanskeligt som de er tvunget til at gøre. De forestiller sig, Gud kræver, at de skal overholde et besværligt sæt regler og betingelser: "Gør det på min måde, eller du overlades til dig selv!" Hvor tager de dog fejl.

Når en troende bliver bekendt med det vidunderlige ved at gøre Guds vilje, favner han det med glæde og håb. At favne betyder at "omfavne med sine arme" som et udtryk for kærlighed og varme følelser. Guds vilje er ikke kun for pastorer eller meget åndelige personer, men for alle hans børn. Det Nye Testamente fortæller os, "(Gud sætter) jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. (Hebr. 13:21). Gud ønsker, at du skal komme ind i hans vilje og plan i dag.

De tidlige apostle havde et ønske for alle menighederne – at ethvert medlem kendte Guds perfekte vilje og omfavnede den. Paulus skrev om en bror, som hed Epafras, en "Kristi Jesu tjener, som altid kæmper for jer i sine bønner, for at I kan stå fast, fuldkomne og med sikker forvisning om, hvad der i alle forhold er Guds vilje." (Kol. 4:12) Epafras vidste, at Gud havde en plan for alle i forsamlingen, og hvis de gik ind i den, ville de finde glæde og få opfyldt deres behov.

Kristus fortalte sine disciple, "Jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig." (Johs.5:30). "For jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig." (Johs. 6:38).

Det var aldrig et øjeblik i Jesu liv, hvor han ikke var opmærksom på, at hans formål med at være på jorden var at gøre Faderens vilje. Og sådan burde det også være for dig. Når du først favner Guds vilje, sker der noget utroligt – Jesus manifesterer sig for dig på nye måder!

Download PDF