Gransk Dit Hjerte | World Challenge

Gransk Dit Hjerte

Gary WilkersonFebruary 24, 2020

Gud er bag alt mægtigt arbejde, og han deler ikke æren med nogen. Han har brug for rene kar til at gøre sit arbejde. Ved ethvert højdepunkt, hvor hans velsignelser og kraft flyder frit gennem hans folk, siger han til dem, ”Hold lige en pause, og sæt tingene på hold, for jeg ønsker at granske jeres hjerter.”

Vores Gud ønsker at gøre mægtige gerninger gennem os. Så hvis vi holder fast i noget, som forhindrer ham i det, vil han vise os det. Det kan for eksempel være egenrådighed, eller mangel på vilje til at stole på ham i alle ting. Gud ønsker nogle gange at føje noget til vores liv, før vi får det bedste, han har for os. Herren gav Josva dette løfte: ”Hvert sted, hvor I sætter foden, giver jeg jer, sådan som jeg lovede Moses.” (Josva 1:3).

Josva og hans mænd oplevede mægtige ting: de bekæmpede deres fjender, arvede store landområder, og fik store sejre. Men et eller andet skete i den tid med stor sejr, som der skulle gøres noget ved. ”Men hold jer fra det, der er lagt band på, så I ikke kommer til at begære det og tager noget af det, der er lagt band på, så I bringer bandet over Israels lejr og styrter Israel i ulykke.” (Josva 6:18). Israelitterne måtte ikke tage krigsbytte fra deres fjender, fordi Herren ønskede de skulle være optagede af det, som var oventil og ikke af materielle værdier.

En mand, Akan, adlød ikke og tog nogle ting til sig selv. Det var ikke ret meget – kun en pæn jakke og en håndfuld sølv og guld. Det kunne have tilbageholdt det bedste fra Gud. Han tilstod, ”Det er rigtigt, at det er mig, der har syndet mod Herren, Israels Gud.” (7:20). Det var bare en lille ting, men Gud afslørede det, og det reddede situationen.

Hvad sætter Gud sin finger på i dit liv? Er der nogle områder du har forsømt? Lad være med at udsætte dit svar til Guds Ånds trofaste stemme. Én lille ting kan være bestemmende for hele din fremtid, og Gud ønsker at give dig sit allerbedste.

Download PDF