GUD ØNSKER AT GØRE DET UMULIGE | World Challenge

GUD ØNSKER AT GØRE DET UMULIGE

David Wilkerson (1931-2011)March 14, 2018

Hvorfor ventede Gud med at give Abraham og Sara en søn til de var blevet oldgamle? Hvorfor ventede han indtil situationen var blevet menneskelig umulig, og kun fuldstændig tro kunne bringe løftet til opfyldelse? Det var fordi, denne sæd skulle fødes helt og aldeles i tro.

Både Abraham og Sara kendte dette forunderlige løfte, Gud havde givet dem, om at de skulle få en søn, men deres tro var ikke moden endnu. Sara blev utålmodig, og foreslog en plan, som Abraham gik med til. Ishmael blev født; og selvom det er sandt, at han var af Abrahams slægt, var han ikke den lovede arving. I en kødelig tvist, blev Sara vred på sin mand på grund af jalousi, og gav ham skylden. De prøvede begge at bringe Guds løfter til opfyldelse i egen kraft. (se 1. Mos. 16:1-15).

Måske spekulerer du over, hvorfor dit løfter endnu ikke er blevet opfyldt. Du forsøger at finde ud af,  hvordan Gud vil imødekomme dine behov, og bliver nedtrykt over at tænke over alle forhindringerne, fremfor at se på mulighederne.

Abraham og Sara fik deres mirakelbarn, men ikke før de var blevet fuldt ud overbevist om, at Gud ville opfylde sit løfte på sin måde og til sin tid. Vi ved, at de blev stærke i troen, men først efter at de havde været usikre og tvivlende – og Ishmael var et tegn på denne manglende tro. Men senere blev det sagt om Abraham: "Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed." (Rom. 4:20-21).

Min ven, enhver tvivl du har, kommer af vantro; forsøg ikke selv at finde ud af det, eller diskutere sagen med dig selv. At have tro betyder, at du har droppet alle dine argumenter og er helt overbevist om, at Gud vil holde sit Ord. Han ønsker at gøre det umulige, fordi jo mere umulig situationen er, des mere ære får han!

Download PDF