GUD BRUGER DE MANGELFULDE | World Challenge

GUD BRUGER DE MANGELFULDE

Jim CymbalaMay 11, 2019

Mærkeligt nok, så elsker Gud, at vælge de mest usandsynlige, utrænede og alt-andet-end-perfekte mennesker til at gennemføre de mest utrolige opgaver. Abraham løj, da han var under pres; Moses dræbte en mand, før han blev Israels befrier; kong Davids familie anså ham kun for at være en hyrdedreng, og Peter var en fisker uden nogen form for religiøs skoling.

"For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud." (1. Kor. 1:26-29).

Bemærk, at disse ord var skrevet til en forsamling af troende, ikke til præsteskabet. Så hvis du føler dig utilstrækkelig og utrænet, når Helligånden kalder, så husk, at det er den sædvanlige måde Gud handler på. Så han er sikker på, at al æren bliver hans.

Lad os kigge på Paulus et øjeblik.  Han var jøde; en trænet farisæer og en ekspert i det Gamle Testamentes lære. Ingen var bedre i stand til at bringe evangeliet til det jødiske folk end ham, men det var ikke der, Gud ønskede at placere Paulus. I stedet brugte han ham til at sprede evangeliet blandt hedninge!

Når Guds Ånd bevæger sig, bliver hans mål åbenbaret og nået på måder, som ingen komité, personlighedstest, eller computerprogram nogen siden kunne finde frem til. Kristus døde ikke på korset, for at vi kristne skulle tilbringe vores tid med at sidde, og vente på, at han kommer tilbage. Jesus sagde, "Høsten er stor, men arbejderne få." (Matt. 9:37). Jesus sagde, der er mangel på arbejdere, men at arbejdet vil blive gjort ved Guds Ånd, gennem dig og mig, som kommer til at gøre ting, vi aldrig havde drømt om, vi skulle. Og det hele begynder med, at du overgiver dig selv som Guds tjener.

Download PDF