Høster evigt liv | World Challenge

Høster evigt liv

David Wilkerson (1931-2011)May 13, 2020

Vi har alle hørt, at "Man høster, som man sår". (Gal. 6:7), og det bliver ofte sagt i en negativ sammenhæng. Men der er også en positiv side ved at så: "Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op." (Gal. 6:9).

En lignelse er en historie, som illustrerer en sandhed. Og i lignelsen om talenterne fokuserer Jesus hovedsagligt på de gode ting ved at så, som er, at så i Ånden for at høste evigt liv.

"Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to, og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem." (Mat. 25: 14-19).

Meget kort, så handler denne lignelse om en mand, som betroede tre tjenere tre forskellige beløb, som de skulle forvalte, mens han var ude at rejse. Da han kom tilbage, fandt han ud af, at to af hans tjenere havde investeret deres penge og lavet et overskud, mens den tredje kun havde begravet sine penge for at gemme dem sikkert væk. Forvalteren var tilfreds med de to første, og meget utilfreds med den tredje.

Jesus er "manden, der rejser til udlandet" (25:14), og vi er tjenerne med talenterne, som repræsenterer vores mål af nåde og åbenbaring af Jesus. Vi er befalet at gå ud og så denne åbenbaring. Denne lignelse viser, at Gud ønsker en frugtbar og herlig høst til slut. To ud af tre tjenere vil komme frem for dommeren med megen frugt, og fyldt med glæde – gode og trofaste tjenere – og den tredje vil blive bortvist.

Min ven, jeg opmuntrer dig til at granske dit hjerte, og derefter blive en del af Guds hær i disse sidste dage! Han vil have en endetids-høst. Og vil kun villige, trofaste Herrens tjenere vil blive en del af dette store høstarbejde.

Download PDF