Hvad Skete Der Med Herrens Dag? | World Challenge

Hvad Skete Der Med Herrens Dag?

David Wilkerson (1931-2011)February 27, 2020

Søndag plejede at være en dag, som var afsat til Herren. En dag med tilbedelse af Gud og hvile fra alle andre aktiviteter. Men i dag er søndag ikke længere en helligdag. Og desværre er der mange kristne, som ikke længere ser søndag som dagen, hvor de kristne aktiviteter bliver prioriteret. Millioner af troende ses på vej til deres fritidsophold i hytter i bjergene, sommerhuse og andre steder. For dem er søndag store-lege-dag med sejlads, svømning, skiløb, vandreture og udeliv.

Hvad sagde Herren om sabbatten? Moses sagde, ”Herren har givet jer Sabbatten … så folket hvilede den syvende dag.” (2. Mos. 16:29-30). Med andre ord, Sabbatten var en gave fra Gud til mennesket – og den havde et helligt formål. Ser du, sabbatten betyder bogstaveligt at “holde ind med”, eller ”stoppe med det, man har gang i.” Og det fjerde bud fortæller os, ”Husk sabbatten (hviledagen) og hold den hellig.” (2. Mos. 20:8).

Bibelen beskriver det således; “I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer.  For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.” (2. Mos. 20:8).

Hvad betyder det at holde sabbatten hellig? Det er ikke et spørgsmål om lovlydighed - det er en åndelig sag. Så hvad skal vi gøre?

Det involverer helt bestemt hvile – fysisk hvile – men der er også en hellig hvile, som begynder i sjælen: ”Altså venter der Guds folk en sabbatshvile.” (Hebr. 4:9). Hvad består den hvile af? Det er at lægge al vores syndebyrde over på Kristus! Gud kalder os til at leve et liv fri for frygt, bekymring og uro – til at vandre i Ånden uden tunge byrder.

Min ven, glæd dig over din stilling i Kristus, og lad hver dag være en sabbat til hans ære.

Download PDF