Kraft til at Overvinde Kødet | World Challenge

Kraft til at Overvinde Kødet

David Wilkerson (1931-2011)August 23, 2019

"Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne." (2. Mos. 12:13).

Denne påskenat var jødiske familier lukket inden i deres boliger, mens de ventede på at forlade Egypten. Blodet fra det lydefri lam var smurt på dørstolperne til alle hjemmene, som Herren havde befalet det. De var blevet lovet at, "Når Herren går gennem Egypten for at slå dem ned og ser blodet på overliggeren og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned." (12:23). Nogle familier har nok været betænkelige, mens andre har jublet. Men de var lige sikre og trygge under blodet.

Israels udfrielse fra Egypten er et tydeligt eksempel på vores befrielse fra syndens slaveri. "Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået." (1. Kor. 10:11). "Til vores formaning" (advarende eksempler) betyder, at vi i deres kampe kan se en skygge af vores nuværende kampe mod selvet og synden. Deres Egypten er vores ugudelige verden.

Israelitterne blev udfriet fra Egyptens magt ved Guds mægtige hånd. "Med stærk hånd førte Herren dig ud af Egypten." (2. Mos. 13:9). Ligesom blodet gjorde, at Israel undgik dommen, så sikrer Jesu blod os; og hans mægtige hånd knuser syndens magt i os. Ja, synden er der stadig, vi er ikke syndfri, men synden har ikke magten! Du har fået tilgivelse, men du har også adgang til den kraft, der skal til for at overkomme kødet. Dette er sådan et ubegribeligt og opmuntrende ord i disse desillusionerede tider.

Kristus kommer til dem som venter på ham, "til alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst." (2. Tim. 4:8). Hvilket sjældent privilegium,  at være blandt dem, som er smykket som en brud, renset i blodet og som venter på, at han kommer igen!

Download PDF