Kristi Herlighed Kan Ikke Skjules | World Challenge

Kristi Herlighed Kan Ikke Skjules

David Wilkerson (1931-2011)December 24, 2019

 “Jamen, jeg ser fire mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudssøn.” (Daniel 3:25).

Vi kender alle den beretning. Nebukadneser, Babylons konge, havde samlet alle ledere fra sit enorme imperium alene for at man skulle falde på knæ og tilbede en kæmpe, gylden statue og de guder, som han havde udvalgt. Hvis nogen i landet nægtede at bøje sig, ville det betyde døden! Det var almindeligt på den tid at straffe overtrædere af en hver slags, ved at kaste dem ind i en brændende ovn. Da tre unge mænd tog et standpunkt for retfærdigheden og nægtede at følge kongens befaling, blev Nebukadneser rasende. Han beordrede sine soldater at fyre endnu mere op i ovnen, så den blev syv gange varmere end sædvanligt, og kaste disse overtrædere i ilden. (Læs mere i Daniel 3:1-19).

Disse tre hebræiske mænd, Shadrak, Meshak og Abed-Nego, blev bundet og kastet i flammerne, som var så varme, at soldaten, som fik opgaven at kaste dem derind, faldt død om. Men da kongen kiggede ind i ilden på de tre, blev han overrasket over det, han så. “Jamen, jeg ser fire mænd gå frit omkring i ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudssøn.” (Daniel 3:25).

Men hvordan kunne en hedensk konge genkende Guds Søn? Det er fordi Kristi herlighed ikke kan skjules! Hver gang en engel viser sig i Skriften, er de klædt i hvidt, og skinner med et himmelsk skær. Men denne lysende skikkelse var ikke en engel, det var Jesus selv – og han lyste mere end flammerne i denne syv gange varmere ild.

Min ven, dette vidnesbyrd om Kristi nærvær kom fra hedenske læber. Og her var virkelig tale om en liv eller død situation. Dette var en seriøs krise – men Kristus gik lige ind i flammerne med disse mænd og udfriede dem.

Hvad bringer Kristus ind i din krise? Det gør fuld tillid til, at han er i stand til at redde dig og udfri dig, uanset hvad du står overfor. En tillid til, at uanset hvad der sker, så er du i hans hænder. Er du i krise – åndeligt, økonomisk, mentalt, fysisk? I dit ægteskab? Dit job? Din forretning? Når kun et mirakel kan få dig ud af en håbløs situation, kommer Jesus og vandrer med dig gennem det. Den Levende Guds Søn kan løse dit problem og redde dig ud af trængslernes ild.
 

Download PDF