Kristus beder for dig | World Challenge

Kristus beder for dig

David Wilkerson (1931-2011)September 27, 2019

"Herren sagde Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte." (Luk. 22:31-32).

Jesus havde forudset den lutring, som Peter ville gennemgå, og han ville ikke forhindre det, da det var en nødvendig proces. Men Jesus tilføjede hurtigt, "Jeg har bedt for dig." "Jeg har bedt for dig" ikke "Jeg vil bede for dig." han havde utvivlsomt allerede tilbragt timer i bøn hos Faderen, hvor han havde talt om Peter – hvordan han elskede ham; om hvor meget der var brug for ham i Guds rige; om hvor meget han værdsatte ham som ven. Da Jesus sagde, han bad for ham, talte han ikke kun til Peter, men til alle disciplene – og også til os i dag.

Jesus var særdeles bekendt med de onde kræfters brutalitet, og om hvordan Satan sigter Herrens efterfølgere. Ingen af os kan forstå den store konflikt, som der er i den åndelige virkelighed mod de hellige, som er fast besluttet på at følge Herren hele vejen.

I din kristne vandring kommer der et tidspunkt, hvor du krydser grænsen ind til et liv i lydighed og afhængighed af Jesus; og hvor du har besluttet i dit hjerte, at der ikke er nogen vej tilbage. Når det sker, bliver du en trussel mod mørkets rige, og, et mål for mørkets magter. Det er vidnesbyrdet fra enhver troende, som vender sig til Herren med hele sit hjerte, og hungrer efter hellighed og en tættere vandring med Jesus, at den beslutning indebærer et udbrud af voldsomme prøvelser!

"Jesus løftede sine øjne mod himlen, og sagde) Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine… Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde." (Johs. 17:9,15).

Hvis du helt har overgivet dig til Gud – læser hans Ord, tilbringer tid sammen med ham, har kærlighed til fortabte sjæle – så beder Jesus for dig, uanset hvad du gennemgår og hvad der ligger foran dig. Hvilken vidunderlig trøst det er, for alle Guds børn.

Download PDF