Mod på Åndelige Forhindringer | World Challenge

Mod på Åndelige Forhindringer

Gary WilkersonFebruary 10, 2020

Apostlen Paulus udrettede utrolige ting for Kristi sag. Han førte tilsyn med menigheder i store dele af Asien og nogle områder i Europa, samtidig med at han tjente som evangelist og apostel. Han var en lærd mand, som fremførte Kristi sag ved domstole og foran konger.

Paulus var besluttet på at bringe evangeliet til den daværende verdens centrum – Rom. Og i Apostlenes Gerninger 27 læser vi om hans rejse til Italien. På den sørejse mødte de alvorlig modstand: "Vi havde modvind." (Ap.G. 27:4). Det var en naturlig forhindring, men Paulus kunne nemt have set det som en åndelig forhindring.

Paulus' skib knustes til sidst mod nogle klipper, men han blinkede knap nok med øjnene, da katastrofen kom. Han opmuntrede sine mænd, "Men nu opfordrer jeg jer til at være ved godt mod; for intet liv skal gå tabt, kun skibet.  For i nat stod der foran mig en engel fra den Gud, som jeg tilhører og tjener,  og englen sagde: ›Frygt ikke, Paulus! … Gud  (har) skænket dig alle dem, der rejser sammen med dig." (Ap.G. 27:22-24).

Paulus havde gennemlevet mange prøvelser på det tidspunkt, og han var i stand til at holde ud, fordi hans sind altid havde fokus på hans mission: leve for-, prædike om- og tjene Kristus. Alle kristne er kaldede til at proklamere Guds nåde til en falden, syndig verden. Vi skal tjene de fattige; vi skal elske hinanden og tilbede sammen i sandt evangelisk fællesskab. Kort sagt er vi kaldede til at give Guds kærlighed til andre gennem vores ord og vores handlinger, så verden kan forandres. Ved at gøre dette, bringer vi Kristi lys ind i en mørk verden.

Kristne, som vælger at sidde på troens sidelinje, som kun går i kirke for opmuntringens skyld, bliver ikke udsat for megen modstand fra fjenden. Men hvis du er en troende, som er besluttet på at leve for Jesus, og du har en vision om at bringe evangeliet til de fortabte og de lidende, vil Satans våbenarsenal blive rettet mod dig.

Paulus fjernede aldrig fokus fra sit kald, som var Kristus. Det var derfor han var så rolig midt i stormen. Bliv opmuntret til at følge Mesterens stemme! Han har kontrollen, og vil aldrig lede dig i den forkerte retning.

Download PDF