Nutidens Afgudsdyrkelse | World Challenge

Nutidens Afgudsdyrkelse

David Wilkerson (1931-2011)January 21, 2020

I denne sofistikerede tidsalder har vi svært ved at forstå afgudsdyrkelsen i det Gamle Testamente. Det er utroligt, at læse om intelligente mennesker, som bliver så forblændede, at de ofrer til – og tilbeder håndlavede statuer af træ, sten og ædelt metal. Men det er afgudsdyrkelsens synd, som nedkaldte Gud store vrede over sit eget folk. "Du må ikke gå i forbøn for dette folk… for jeg vil ikke høre dig." (Jer. 7:15).

Det er Guds erklæring om afgudsdyrkelse i det Gamle Testamente. Og han hader afgudsdyrkelse lige så meget i dag. En ny slags afgudsdyrkelse har ramt Amerika nu. Det fortælles, at Gud bevæger sig i mange forskellige dele af landet. Men du må være forsigtig med, hvilken ånd du kommer under indflydelse af. Du må have dømmekraft, så du kan undgå at blive opslugt af en afgudsdyrkelse som får dig væk fra Kristi kors.

Korset – inklusive dets krav og håb – er selve hjertet i evangeliet; og ethvert budskab skal være centreret om det. Uden korset er alt, hvad der er tilbage, et perverteret evangelium som er en fornærmelse mod Herren. Der er prædikanter og pastorer, som er intense, veltalende, venlige og imødekommende, men de prædiker "et andet evangelium."

På sin tid så Paulus begyndelsen til dette: " Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium; der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. (Gal. 1:6-8).

Pris Gud for sande Guds tjenere, som frimodigt proklamerer korsets evangelium. De er bolværket mod afgudsdyrkelse i disse sidste dage!

Download PDF