Ryd Scenen i vore Hjerter | World Challenge

Ryd Scenen i vore Hjerter

Gary WilkersonAugust 24, 2020

Åbenbaringsbogen giver os et stærkt billede af engle, som står i Guds nærhed og tilbeder ham. De dækker deres ansigter, idet de falder ned foran ham og råber, "Hellig, hellig, hellig, Herre Gud den Almægtige, som er, som var og som kommer!" (Åb. 4:8). Disse mægtige væsener rydder scenen og Den Højeste, som er oprejst (fra de døde), retfærdig og hvis navn er ophøjet over alle andre navne.

Denne beretning om tilbedelse viser, at Guds tilstedeværelse skal bringe lys for vores øjne. Det viser os forskellen mellem hveden og rajgræsset i vores liv. Det er derfor Guds Ord er lutrende. Det renser os (se Malakias 3:2). Det bliver også kaldet et sværd, et redskab som gennemborer og skærer (se Hebræerbrevet 4:12). Disse værktøjer bliver brugt til at skille  det rene fra det urene.

Dette er pr. definition ikke rart. Faktisk er det ukomfortabelt, og vi vil naturligt forsøge at undgå det. Vi råber på komfort og nydelse i vores liv, vores job, vores stræben, vores hjem. Bibelen fortæller, at vores hjerter helst vil råbe, "Tal smiger, profeter blændværk." (Esajas 30:10). Og den materielle verden venter hele tiden på at imødekomme vores begær.

Bibelen advarer os om farligheden ved kun at søge budskaber, som trøster, i stedet for dem som udfordrer. Israelitterne ville gerne have lov til beholde deres afguder. Hvad var konsekvensen? De mistede deres dømmekraft.

Guds første bud er, "I må ikke have andre guder end mig." (2. Mos. 20:3). Det betyder ikke, at vi skal prioritere Gud før andre ting. Her betyder det at man ikke skal bringe andre guder ind i Guds nærvær – det vil sige dine afguder bestående af nydelse, dine ambitioner, dine menneskelige evner. Gud vil ikke vide af noget af det. Gud fortæller os klart, at vil skal rydde scenen for disse ting, så Kristus kommer i centrum.

Alt for mange bliver trukket væk fra sand tilbedelse af en ånd, som ikke er Guds Ånd. Fokus bliver langsomt og spidsfindigt skiftet fra Kristus og hans kors til kødelige ting. "Jeg løfter mine hænder, jeg lovpriser dig; jeg herliggør dit navn." Vær sikker på, at når du tilbeder Gud, så herliggør du ham, og ophøjer Jesu navn. "Hellig, hellig, hellig, Herre – sandelig, du er på dette sted.)

Download PDF