Stå Stærkt i Bedrageriske Tider | World Challenge

Stå Stærkt i Bedrageriske Tider

David Wilkerson (1931-2011)February 12, 2020

Som tiden nærmer sig for Kristi genkomst, åbner helvedes porte sig mod Guds folk. Det ser vi allerede nu indenfor kirkemurene, hvor Satan infiltrerer Guds hus med udspekulerede løgne og falsk lære. Meget bedrag og kætteri hvirvler rundt i kirken; og kristne, som ikke er i stand til at bedømme hvad der foregår, sluger det hele.

Hvordan vil troende være i stand til at stå fast i sådanne tider? Herren besvarer det spørgsmål, ved at love, at tage sig af sagen selv. "Du skal ikke frygte for dem, for Herren jeres Gud vil selv kæmpe for jer." (5. Mos. 3:22). Vores Far forsikrer os, "Vær ikke bange! Jeg tager sagen i mine egne hænder, og jeg vil ruste jer til at stå imod fjendens angreb."

Vi kan lære, hvordan vi skal gå i kamp mod fjenden, ved at læse det Gamle Testamente og lære af den gudfrygtighed, som står beskrevet der. Noget af det første, vi lærer af det Gamle Testamente, er, hvor sikkert og trygt et Guds barn er, når han stoler på blodet. På påskenatten, hvor Dødsenglen drog igennem Egypten, var ikke en eneste israelit i fare. Hver mand, kvinde og barn hvilede sikkert under blodet, som var strøget på dørstolperne til deres hjem. "Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne." (2. Mos. 12:13).

Dette billede på sikkerhed i det Gamle Testamente repræsenterer den beskyttende kraft i vor Herres blod over hans børn i dag. Som kristne skal vi være et troende, tillidsfuldt folk, som har Kristi blod på vores hjerters dørstolper.

Selvom vi er blevet frelst og er sikret ved Kristi blod, befinder vi os stadig i en kamp mod vældige fyrster, sataniske kræfter og dæmoniske fæstninger. Vi skal hævde den kraft, som er gjort tilgængelig for os gennem Guds Nye Pagt – men den kraft kommer kun gennem tro!

Download PDF