Tillidsfuld adgang til Gud | World Challenge

Tillidsfuld adgang til Gud

David Wilkerson (1931-2011)May 19, 2020

"Efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre.  I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud." (Ef. 3:11-12). Guds børn har retten og friheden til at komme til vores Herre til hver en tid – og det er et af de største privilegier, som nogensinde er givet til menneskeheden.

Vores himmelske Far sidder på sin trone i evigheden; og ved sin højre side sidder hans Søn, vores velsignede Herre og Frelser, Jesus. Udenfor tronsalen er der porte, som er åbne for alle, som er i Kristus. Til en hver tid – dag og nat – kan vi passere forbi englevagten, Seraphim og alle himmelske værter, for frimodigt at nærme os vores Fars trone. Kristus har givet os direkte adgang til Faderen, for at vi kan modtage al den nåde og barmhjertighed, vi har brug for – uanset hvilken situation vi befinder os i.

Sådan har det ikke altid været. I det Gamle Testamente, med få undtagelser, havde intet menneske adgang til Faderen. Abraham blev kaldt en ven af Gud, og nød megen adgang til Herren, men han forblev altid "udenfor forhænget".

Moses, lederen af Israel, havde en usædvanlig adgang til Gud, som sagde, "Jeg, Herren … taler med ham ansigt til ansigt, ligefremt og ikke i gåder." (4. Mos. 12:6-8). Men resten af Israel havde ikke denne adgang.

 Kristi liv i sit jordiske legeme, gav større adgang til Faderen, men selv det var begrænset. I det øjeblik han døde på korset, blev forhænget i templet i Jerusalem bogstavelig talt revet i stykker fra øverst til nederst, og vores skæbne blev beseglet. Da Jesus opgav ånden, fik vi total og uhindret adgang til det Allerhelligste: "Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen  ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme." (Hebr. 10:19-20).

Skriften formaner os, " Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro …  Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast." (10:22-23). Gud opfordrer os, "Kom ind i min nærhed ofte, ja, dagligt. Du kan ikke bevare din tro, hvis du ikke kommer mig nær. Hvis du ikke frimodigt kommer ind til mig, vil din tro begynde at vakle."

Tag en beslutning i dit hjerte om, at benytte dig fuldt ud af adgangen til Gud, som er Guds store gave. Din fremtid i evigheden afhænger af det!

Download PDF