TJEN JESUS UDEN FRYGT | World Challenge

TJEN JESUS UDEN FRYGT

David Wilkerson (1931-2011)March 13, 2019

"Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk… (han tilsvor) at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage." (Luk. 1:68, 74-75).

En forunderlig nåde, som her vises i to løfter fra Gud: Først vil der komme en forløser og frelse os fra vores fjender. For det andet, vil Frelseren gøre os i stand til at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed hele vores liv. Disse to løfter blev indfriet ved Jesu sejr på korset, hvor Herren overvandt alle mørkets kræfter, satte sin fod på Satans hoved og knuste det.

Kristus har sørget for, at vi kan leve hele vores liv uden frygt. "Men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for …  den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden." (1. Johs. 4:18). Johannes taler ikke om urokkelig kærlighed, heller ikke om moden Kristen kærlighed. Det er ikke sådan sand kærlighed begynder for sande troende. Ifølge Johannes er den fuldkomne kærlighed først og fremmest til vores brødre og søstre i Kristus. "Hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os." (4.12).

Hvis du gerne vil leve et liv uden frygt, så siger Johannes, at der findes en vej dertil. Der findes en fuldendt kærlighed, som fjerner al frygt. Her er det første skridt, vi må tage: "Når Gud har elsket os således,skylder vi også at elske hinanden." (4:11).

Det er en befaling, at vi skal elske hinanden. Johannes siger i det forrige kapitel, "Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi, navn og elske hinanden, som han har påbudt os." (3:23).

At elske hinanden handler om mere end bare at tilgive hinanden. Det betyder, at man indbyder til fællesskab, værdsætter hinanden, og er til rådighed for hinanden, når der er behov for det. Ifølge Johannes er det sådan, at kun når vores kærlighed er i overensstemmelse med Guds Ord – når vi favner hans kærlighed til os, og elsker hinanden betingelsesløst – kan vil leve uden frygt.

Download PDF